دانلود ترجمه مقاله مفهوم نابرابری سلامت از یک مطالعه کیفی تجربیات ناشی از فقر در اسکاتلند – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

مفهوم نابرابری سلامت از یک مطالعه کیفی تجربیات ناشی از فقر در اسکاتلند

عنوان انگلیسی مقاله:

Health inequality implications from a qualitative study of experiences of poverty stigma in Scotland

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی
چاپ شده در مجله (ژورنال) علوم اجتماعی و پزشکی – Social Science & Medicine
کلمات کلیدی فقر، اسکاتلند، انگ اجتماعی، نابرابری های سلامت
کلمات کلیدی انگلیسی Scotland – stigma – Health inequalities – Poverty
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه ادینبورگ، انگلستان
نمایه (index) MedLine – Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Greig Inglis، Fiona McHardy، Edward Sosu، John McAteer، Hannah Biggs
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۲۷۷-۹۵۳۶
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.04.033
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۳٫۳۸۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۲۱۳ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۲٫۰۳۱ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارد 
کد محصول ۹۶۷۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویرفهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- روش

۱-۲- مشارکت کنندگان

۲-۲- رویکرد

۳-۲- تجزیه و تحلیل

۳- نتایج

۱-۳- درک و تجربیات انگ ساختاری

۲-۳- درک انگ اجتماعی

۳-۳- پاسخ افراد به انگ اجتماعی

۴- بحث

۱-۴- مروری بر یافته ها

۲-۴- فرصت هایی برای تحقیقات آینده

۳-۴- نقاط قوت و محدودیت ها

۵- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

کلیات: افرادی که در جوامع محروم اسکاتلند زندگی می کنند به نسبت افرادی که در مناطق مرفه تر زندگی می کنند، نرخ بالاتری از بیماری و مرگ زودهنگام را تجربه می نمایند. تجربیات انگ اجتماعی برپایه فقر می تواند یکی از مکانیسم های روانی اجتماعی باشد که بواسطه آن، جایگاه اجتماعی اقتصادی افراد بر سلامت آنها تأثیر می گذارد، هرچند داده های اندکی در خصوص این مسئله در مطالعات انجام گرفته در اسکاتلند موجود می باشد. 
هدف: هدف این مطالعه شناسایی جنبه هایی از نشان فقر است که بخصوص برای افرادی که با تجربه فقر زندگی می کنند، بارز بوده و درنتیجه می توانند به نابرابری های سلامتی بیانجامند. 
روش ها: پنج گروه کانونی با ۳۹ فردی که تجربه فقر و زندگی با درآمد پایین در اسکاتلند را داشتند به منظور بررسی تجربیات و نگرششان نسبت به نشان فقر، تشکیل گردید. 
نتایج: پنج موضوع اصلی مشخص شد که بازتاب کننده جنبه های نشان فقر حاکم در سطوح مختلف ساختاری، عمومی و فردی بود: بازنمودهای رسانه ای از فقر؛ برخورد منفی با سیستم های امنیت اجتماعی؛ دیدگاه های عمومی درخصوص فقر در اسکاتلند؛ کاهش عزت نفس و درونی سازی نگرش های منفی، و واکنش های احساسی به انگ اجتماعی. 
نتیجه گیری: این ابعاد انگ اجتماعی بطور بالقوه سلامت عمومی و نابرابری های سلامتی را در اسکاتلند تحت تأثیر قرار می دهند، هرچند تحقیقات بیشتری برای کمی سازی این ابعاد و برآورد روابطشان با خروجی های سلامت نیاز خواهد بود.

 

۵- نتیجه گیری

انگ مبتنی بر فقر یک عامل تعیین کننده مهم نابرابری های سلامت می باشد، هرچند دانش اندکی درمورد این موضوع از دیدگاه اسکاتلندی وجود دارد. نظرات مشارکت کنندگان در این مطالعه بازتاب کننده اشکال متعددی از انگ مبتنی بر فقر است که در سطوح مختلف ساختاری، اجتماعی و فردی اعمال می شوند. انگ ساختاری در توصیف مشارکت کنندگان از نحوه به تصویر کشیده شدن فقر در رسانه ها و در تجربیاتشان از سیستم های امنیت اجتماعی مشهود بود، درحالیکه انگ اجتماعی از درک مشارکت کنندگان از نگرش های اجتماعی درخصوص فقر بارز بود. مشارکت کنندگان پیامدهای احساسی تجربه انگ را نیز مورد بحث قرار دادند که شامل احساس خجالت می شد. همچنین بیان شد که افراد ممکن است نگرش های منفی عمومی را درونی سازی کنند، هرچند شواهد اندکی وجود داشت که مشارکت کنندگان خودشان این کار را انجام داده باشند. این اشکال مختلف انگ می تواند سلامت جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد و تعدادی مکانیسم احتمالی در سطح جامعه و فرد وجود دارد که این فرآیند از طریق آنها رخ می دهد. چالش مهم برای تحقیقات آینده، توسعه اندازه گیری ها و مقیاس های انگ مبتنی بر فقر و بررسی نحوه ارتباط این فرآیندها با پیامدهای سلامتی و از طریق مکانیسم های مربوطه می باشد. کار بر به چالش کشیدن نشان فقر در همه اشکالش مکمل راهبردهای کنونی ضدفقر بوده و می تواند یک روش جدید و امیدبخش برای بهبود سلامت جمعیت و کاهش نابرابری های سلامتی به حساب آید.download

دانلود ترجمه مقاله استعمار پرستاری در آمریکا – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

استعمار پرستاری در آمریکا: مفاهیمی برای رهبری پرستاری

عنوان انگلیسی مقاله:

Nursing colonialism in America: Implications for nursing leadership

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله علوم اجتماعی، پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله جامعه شناسی و پرستاری
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله پرستاری حرفه ای – Journal of Professional Nursing
کلمات کلیدی استعمار آمریکا، نژادپرستی، رهبری پرستاری
کلمات کلیدی انگلیسی American colonialism – Racism – Nursing leadership
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه سنت فرانسیس، ایالات متحده آمریکا
نمایه (index) MedLine – Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Roberta Waite، Deena Nardi
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۸۷۵۵-۷۲۲۳
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2017.12.013
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۱٫۹۹۲ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۴۷ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۸۸۵ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۱۰۰۰۹
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویرفهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فراهم آوردن زمینه: استعمار، نژادپرستی و ظلم و ستم در ایالات متحده

نژاد پرستی: یک عامل تعیین کننده در شکل گیری پرستاری حرفه‌ای

استراتژی‌های رهبری پرستاری برای استعمار زدایی حرفه پرستاری

بهینه سازی ظرفیت

انتقاد از شخصیت عمومی سازمانها

بررسی فرآیند توسعه دانش سازمان

چالش سکوت سفید

شناسایی و تغییر برنامه آموزشی قوم مدارانه

مفاهیمی برای رهبری پرستاری

نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی نقش رهبر پرستار در درک تأثیر استعمار آمریکا – به ویژه نژادپرستی، محصول استعمار –است که یکی از عوامل تعیین کننده در شکل دهی آموزش دانشجویان پرستاری و تأثیر آن بر عملکرد پرستاران می‌باشد. ارزش‌های آمریکا مبتنی بر استعمارگری آن است و تأثیر مداومی در شکل گیری باورها، نگرش‌ها، رفتارها و سیاستها در ایالات متحده دارد. استعمار آمریکا همانند نژادپرستی به ادراک مرگ برای بقای آن بستگی دارد – این یک قیاس ضد و نقیض است. ریشه‌های تاریخی حرفه پرستاری در این چارچوب استعمار آمریکا تکامل یافته و بینش افرادی که از رهبران و متخصصان حرفه خود هستند، شکل داده است. بنابراین، مهم است که استراتژیهایی که حرفه پرستاری را به چالش می‌کشند و استعمارزدایی می‌کنند را مورد بررسی قرار دهیم و به یک شمول/عدم شمول یکپارچه، شفاف و مستقیم در سیستم رهبری حرفه‌ای خود در این موارد دست پیدا کنیم: شیوه‌های استخدام / تبلیغ، مواجهه با سکوت سفید، نقد طراحی و انتشار توسعه دانش، و ایجاد تغییرات گسترده در آموزش / برنامه آموزشی پرستاری. اگر می‌خواهیم که یکپارچگی و کیفیت آموزش و عملکرد در حرفه پرستاری را توسعه دهیم، و عدالت در مراقبت‌های بهداشتی را بین همه افراد در ایالات متحده ترویج کنیم، باید درک درونی سازی و تجلی نامحسوس نژادپرستی را در حرفه خود مورد توجه قرار دهیم.

 

نتیجه گیری

حرفه پرستاری در زمینه استعمار آمریکا توسعه یافته و پیشرفت کرده است و مبنایی را برای استعمار رشد فکری در حرفه ما فراهم آورده است. بدین ترتیب، نژادپرستی و امتیاز نژاد سفید در تداوم استعمار در حرفه ما نقش مهمی ایفا می‌کنند. نژادپرستی بخاطر نابرابری‌های سلامت در بیمارانمان و از دست رفتن فرصتها برای خودمان تنها موجب افزایش خطر نمی‌شود، بلکه بطور نمایی موجب تشدید این خطرات می‌شود. ضروری است که هم دانشجویان و هم پرستاران بدانند چگونه عضویت آنها در حرفه وسیعتر مراقبت‌های بهداشتی از طریق زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی منشاگرفته از استعمار آمریکا شکل گرفته است. آگاه شدن و پاسخ دادن به اینکه چگونه استعمار آمریکا نابرابری‌های سلامت را ایجاد کرده و از آن حمایت می‌کند، گام مهمی در ایجاد تغییر در عملکرد پرستاری، پیشرفت حرفه‌ای و آموزش و همچنین ایجاد روایتی جدید در مورد چگونگی بهینه سازی سلامت همه افراد می‌باشد. استعمارزدایی حرفه پرستاری می خواهد که نژادپرستی و عوامل مرتبط با آن مثل برتری نژاد سفید، امتیاز نژاد سفید و سفیدی را به عنوان یک جهان بینی شخصی بشناسد.download

دانلود ترجمه مقاله طراحی و استفاده از منابع آموزشی برای معلمان و مربیان تربیت معلم – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

طراحی و استفاده از منابع آموزشی برای معلمان و مربیان تربیت معلم: مثالی از چرتکه چینی در مدرسه ابتدایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Design and use of curriculum resources for teachers and teacher educators: Example of the Chinese abacus at primary school

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی تحقیقات آموزشی – International Journal of Educational Research
کلمات کلیدی آباکوسکار، مستندسازی، مؤلفه های عملیاتی، منابع، توسعه حرفه ای معلمان
کلمات کلیدی انگلیسی Abacus – Documentation work – Operational invariants – Resources – Teachers’ professional development
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه برست، دانشگاه رن، فرانسه
نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Ghislaine Gueudet، Caroline Poisard
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۸۸۳-۰۳۵۵
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.10.007
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۱٫۶۹۰ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۵۳ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۶۷۳ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است  
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۶۷۷
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویرفهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- رویکرد نظری و سوالات تحقیق

۲-۱- رویکرد مستند، مفاهیم اصلی

۲-۲- سهم DAD در ارگونومی برنامه درسی

۲-۳- سوالات تحقیق

۳- روش شناسی

۴- ارائه منابع درسی طراحی شده برای معلمان و استادان تربیت معلم

۴-۱- چرتکه چینی، واقعی و مجازی

۴-۲- منابع طراحی شده برای معلمان ابتدایی

۴-۳- طراحی یک مسیر آموزشی ترکیبی برای چرتکه چینی

۵- استفاده و تبدیل منابع چرتکه: مطالعه موردی

۵-۱- اسناد ارائه شده توسط رز به عنوان یک معلم

۵-۲- اسناد ارائه شده توسط رز به عنوان یک استاد تربیت معلم

۶- نتیجه گیری و سهم DAD در ارگونومی برنامه درسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

در این مقاله با یک دیدگاه خاص، در مورد طراحی و استفاده از منابع آموزشی بحث می کنیم که با به کارگیری رویکرد اسنادی تعلیمی به ارمغان آمده است. ما این رویکرد نظری و روش “بررسی بازتابنده” مربوط به آن را معرفی می کنیم. فرض می کنیم که معلمان و استادان تربیت معلم، اسناد، منابع مرتبط و طرح استفاده از این منابع را توسعه می دهند. نمونه های گویایی از منابع درسی ارائه می کنیم که از چرتکه چینی استفاده می کنند. با استفاده از این منابع، نتایج مربوط به اسناد ارائه شده توسط یک معلم مدرسه ابتدایی و استادان تربیت معلم را ارائه می کنیم. به طور همزمان ظرفیت معلم برای استفاده از منابع آموزشی و تاثیر برنامه درسی بر آموزش را تجزیه و تحلیل نمودیم.

 

۶- نتیجه گیری و سهم DAD در ارگونومی برنامه درسی

ما دو سوال تحقیق داشتیم: یکی درباره اسناد ارائه شده توسط رز به عنوان معلم، همراه با کار مستندسازی او با منابع کیت چرتکه؛ و دیگری در مورد مدارکی که رز به عنوان استاد تربیت معلم تدوین کرده بود، همراه کار مستندسازی او با منابع چرتکه چینی در مسیر آموزشی مدرسه. این دو پرسش، به سه هدف این مقاله مربوط بودد: بررسی تعاملات بین معلم یا استاد تربیت و منابع؛ نشان دادن کاربرد DAD؛ و بررسی نقش احتمالی DAD در ارگونومی برنامه تحصیلی. در بخش نتیجه گیری، به پاسخ این سوالات و سهم آن ها در هر یک از این سه هدف برمی گردیم. ما پنج سند ارائه شده توسط رز (به عنوان معلم) را، برای پنج هدف مختلف فعالیت او شناسایی کردیم: دانش آموزان را وادار به کار کردن، دانش آموزان را وادار به تمرین کردن، دانش آموزان را وادار به تحقیق و بحث کردن؛ تطبیق دادن تدریس با دانش آموزان مختلف و مشاهده و تجزیه و تحلیل کار دانش آموزان. رز در کارهای قبلی نیز این اهداف را داشت، اما اکنون اسناد جدیدی ارائه کرد (که در بخش ۵٫۱٫۲ توضیح داده شد). این اسناد چرتکه و منابع مربوط به کیت چرتکه را شامل می شوند، زیرا فعالیت او مطابق با این اهداف است. به طور مشابه، ما سه سند ارائه شده توسط رز (به عنوان یک استاد تربیت معلم) را برای اهداف زیر شناسایی کردیم: وادار کردن کارآموزان به رفتار ماهرانه و تمرین؛ نشان دادن فیلم در کلاس درس و بحث درمورد آن؛ و حمایت از کارآموزان برای امتحان آموخته هایشان در خارج از کلاس. این اسناد (که در بخش ۵٫۲٫۲ توضیح داده شد) شامل منابع چرتکه چینی در مسیر آموزشی مدرسه است. ما ادعا نمی‌ کنیم که پیدایش اسنادی رز را به طور کامل تحلیل نمودیم؛ به جای آن بر مهمترین اسناد او تمرکز کردیم.download

دانلود ترجمه مقاله تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

تفاوت در دستیابی و سرمایه گذاری :تاثیرات بر عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی مقاله:

Attainment discrepancy and investment: Effects on firm performance

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، اقتصاد 
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، سیاست های تحقیق و توسعه و اقتصاد مالی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله پژوهش کسب و کار – Journal of Business Research
کلمات کلیدی عملکرد شرکت، سرمایه گذاری استراتژیک، نظریه رفتاری شرکت، بازخورد عملکرد، جستجوی مشکل محور
کلمات کلیدی انگلیسی Behavioral theory of the firm – Firm performance – Performance feedback – Problemistic search – Strategic investment
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه آمریکایی ، واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا
نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Palash Deb، Parthiban David، Jonathan P. O’Brien، Augustine Duru
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۱۴۸-۲۹۶۳
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.047
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۵٫۳۵۲ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۱۵۸ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۱٫۶۸۴ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس است  
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۱۰۰۳۲
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر


فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- نظریه و مروری بر تحقیقات پیشین
۳- فرضیه
۳-۱- نتایج عملکردی جستجوی مشکل محور
۳-۲- تعدیل کننده ها
۴- روشها
۴-۱- داده ها و نمونه
۴-۲- متغیر وابسته
۴-۳- متغیرهای توضیحی
۴-۴- متغیرهای کنترل
۴-۵- تحلیل ها
۴-۶- تحلیل نمونه دو بخشی
۵- نتایج
۶- بحث
۶-۱- کمک های تحقیق حاضر به مقالات موجود
۶-۲- مطالعه ما مفاهیم و کاربردهای عملی نیز برای سازمان ها دارد-
۶-۳- تحقیقات آینده
۷- نتیجه گیری ها
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

اگرچه در نظریه رفتاری شرکت فرض میشود که ضعف عملکرد،جستجوی مشکل محور را تحریک میکند، اما نتایج واقعی عملکرد جستجوی مشکل محور بصورت یک سوال بی پاسخ باقی می ماند. ما ادعا میکنیم که مکانیزم های شناختی، عاطفی و رفتاری تحریک شده توسط ضعف عملکرد، مدیران را آگاه تر، بادقت تر، و منظم تر می سازد و این منجر به انطباق، یادگیری و افزایش ارزش شرکت می گردد. بعلاوه تفاوت در «میزان حس کردن مدیران برای تحت فشار بودن برای انطباق» (و داشتن توانایی برای وفق دادن)، میتواند آگاهی، انگیزه و توانایی های مدیریت، و (بنابراین) ارزش های شرکت را شکل دهد. تحلیل تجربی ما – با استفاده از داده هایی برای یک نمونه از شرکت های تولیدی آمریکا (۱۹۹۴-۲۰۱۳) – تأیید میکند که جستجوی مشکل محور سبب افزایش ارزش شرکت می شود و زمانیکه شرکت با فشار بیشتری برای انطباق یا داشتن توانایی بیشتری برای انطباق روبرو می شود، این رابطه قوی تر می شود.

 

۶-۳- تحقیقات آینده

مطالعه ما مسیر جدیدی را برای تحقیقات آینده باز میکند. بعنوان مثال تحقیقات آینده میتوانند تأثیرات جستجوی مشکل محور بر روی سهامداران را مطالعه کنند. ما در تحقیق حاضر نتایج عملکرد مالی جستجوی مشکل محور را مورد مطالعه قرار داده ایم. اگر کلی تر نگاه کنیم، عملکرد شامل عملکرد مالی (که تأمین کنندگان سرمایه مالی – یعنی سهامداران و وام دهندگان – توجه مستقیمی به آن دارند) و عملکرد اجتماعی (که مربوط به نتایج سهامداران دیگری همچون کارمندان، جامعه، محیط و غیره می باشد) است. سوال کلی تر در نظریه رفتاری شرکت در این باره است که مدیران چطور میتوانند ائتلافی از سهامداران مختلف را گرد هم آورند که هم شامل سهامداران مالی و هم شامل سهامداران غیرمالی باشد. بنابراین این مسئله ارزش بررسی را دارد که آیا فعالیت های جستجو فقط ارزش سهامداران را افزایش می دهد یا اینکه (و تا چه حدی) مزایای جستجوی متعلق به گروه های مختلف از سهامداران را افزایش میدهدdownload

دانلود ترجمه مقاله تعاملات متقابل و مسئولیت اجتماعی شرکتی – امرالد ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

تعاملات متقابل و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR): شواهدی از بخش استخراج مس زامبیا

عنوان انگلیسی مقاله:

Stakeholder interactions and corporate social responsibility (CSR) practices: Evidence from the Zambian copper mining sector

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۰ صفحه با فرمت pdf
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک
نوع ارائه مقاله ژورنال
چاپ شده در مجله (ژورنال) حسابداری، حسابرسی و گزارش حسابرسی – Accounting
کلمات کلیدی زامبیا، مسئولیت اجتماعی شرکتی، کشورهای در حال توسعه، جامعه مدنی، دولت، شرکت های معدنی
کلمات کلیدی انگلیسی Zambia, Corporate social responsibility, Developing countries, Civil society, The state, Mining companies
نمایه (index) Scopus – JCR
ارائه شده از دانشگاه گروه حسابداری، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان
نویسندگان Obby Phiri, Elisavet Mantzari, Pauline Gleadle
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۹۵۱-۳۵۷۴
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2016-2540
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۳٫۳۳۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۸۳ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۱٫۴۵۶ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس است 
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۵۷۷
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد


فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- فرایندهای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) و روابط بین ذینفعان

۲-۱ چارچوب نظری

۲-۲ نقش ذینفعان مختلف در مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشورهای در حال توسعه

۳- رویکرد پژوهش

۴- شرایط محیطی

۴-۱ بخش استخراج از معدن

۴-۲ رابطه با ذینفع و درخواست برای تغییر

۵- شواهد تجربی: تحلیل چند بعدی روابط بین ذینفعان

۵-۱ رابطه شرکت های معدنی با ذینفعان دیگر

۵-۲ رابطه دولت با ذینفعان دیگر

۵-۳ رابطه جامعه مدنی با ذینفعان دیگر

۵-۴ اصول پویا و متغیر در روابط بین ذینفعان

۶- بحث و نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف: هدف این مقاله تشریح و نقد روابط ذینفعان اصلی و اثر گذاری آنها بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در صنعت استخراج مس در کشور زامیبا می باشد. در این مقاله، محققان، به طور ویژه پویایی قدرت را در روابط ذینفع مورد بررسی قرار می دهند.

طرح/روش شناسی/رویکرد: محققین روابط ذینفع را بر اساس میزان برتری ذینفع و توان همکاری خلاق مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهند و ۴۳ مصاحبه انجام شده با ذینفعان مختلف در بخش استخراج مس در کشور زامبیا در نظر قرار خواهد گرفت.

یافته ها: این پژوهش به ناهمگونی های جدی در روابط بین دولت، جامعه مدنی و شرکت های معدنی پی برد که در اثر عوامل مختلفی مانند دسته بندی بین ذینفعان اصلی تشدید می شوند. صرف نظر از عدم توازن قدرت در بین ذینفعان، توان همکاری خلاق در سطح محلی نیز در اثر نبود چارچوب های محیطی و اجتماعی پذیرفته شده مشترک، شفافیت و مسئولیت پذیری رهبری گروه های دینفع با چالش هایی مواجه شده است. با این وجود، علیرغم این ناهمگونی ها، برخی فعالیت های محدود امکان پذیر هستند، مانند جامعه مدنی که ذینفعان غیر فعال گذشته را به همکاری می پذیرد تا برتری خود را افزایش دهد و دولت را تقویت نماید.

نواوری/ارزش: این مقاله نقش ویژه ای را در ادبیات روابط ذینفعان اصلی که شکل دهنده CSR در کشورهای در حال توسعه می باشد، ایفا می کند. این پژوهش، این مباحث را در یکی از صنایع اصلی کشور زامبیا، بخش استخراج مس که اقتصاد به آن بسیار وابسته است مورد بررسی قرار می دهد.

 

۶- بحث و نتیجه گیری
در زمینه تشریح روابط بین ذینفعان اصلی و تاثیر انها بر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت استخراج مس در کشور زامبیا، ما ناهمگونی های زیادی را در قدرت و رابطه بین شرکت های معدنی و دولت دیدیم. این ناهمگونی با وجود دخالت های پیوسته جامعه مدنی همچنان ادامه یافته اند و تحت پوشش موضوع شراکت متناسب در توافقات امضا شده توسط شرکت های معدنی و دولت قرار داشته اند. موضوعاتی از قبیل تقسیم بندی در دولت و جامعه مدنی، این ناهمگونی ها را تشدید کرده اند. 
با توجه به این پیش زمینه، پژوهش ما برای گسترش ادبیات در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشورهای در حال توسعه به صورت زیر ادامه یافت. در ابتدا، تاکید ما بر پیچیدگی روابط بین ذینفعان اصلی در صنعت مس کشور زامبیا، شرکت ها را در مرکز تحلیل و ارزیابی قرار نداد. در عوض، ذینفعان مختلف در ارتباط با یکدیگر محسوب شده و یک شبکه پیچیده از روابط محلی در نظر قرار داده شد.


download

دانلود ترجمه مقاله بقای ایمپلنت های دندان های مجاور در بیماران پره دیابتی و افراد سالم – وایلی ۲۰۱۹

۴ Visit
عنوان فارسی مقاله:

بقای ایمپلنت های دندان های مجاور در بیماران پره دیابتی و افراد سالم از لحاظ بدنی در پنج سال گذشته

عنوان انگلیسی مقاله:

Survival of adjacent-dental-implants in prediabetic and systemically healthy subjects at 5-years follow-up

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله تشخیص بیماری های دهان و دندان، جراحی لثه و دندانپزشکی ترمیمی
چاپ شده در مجله (ژورنال) دندانپزشکی ایمپلنت بالینی و تحقیقات مرتبط – Clinical Implant Dentistry and Related Research
کلمات کلیدی تحلیل استخوان آلوئل، پیش دیابت، ایمپلنت دندانی، خونریزی لثه، عمق ستون
کلمات کلیدی انگلیسی alveolar bone loss – prediabetes – dental implant – gingival bleeding – probing depth
ارائه شده از دانشگاه دانشکده دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه کینگ-سعود، ریاض، عربستان سعودی
نمایه (index)  MedLine – Master journals – JCR
نویسندگان Mohammed Alrabiah، Ali Alrahlah، Rana Sulaiman Al-Hamdan، Khulud Abdulrahman، Nawaf Labban، Tariq Abduljabbar
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۷۰۸-۸۲۰۸
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1111/cid.12715
بیس است  
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۱۰۰۱۰
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی


فهرست مطالب

۱- معرفی

۲- مواد و روش ها

۲-۱- راهنمایی های اخلاقی

۲-۲- استراتژی مطالعه و موضوعات

۲-۳- معیارهای لازم برای شرکت کنندگان در این آزمایش

۲-۴- پرسشنامه

۲-۵- ویژگی های ADI

۲-۶- وضعیت بالینی و رادیولوژیکی پری ایمپلنت

۲-۷- هموگلوبین A1c

۲-۸- آنالیز های آماری

۳- نتایج

۳-۱- خصوصیات گروه مطالعه

۳-۲- پارامترهای مرتبط با ایمپلنت

۳-۳- پارامترهای التهابی بالینی و رادیولوژی

۴- بحث

۵- نتیجه

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

زمینه: بقای طولانی مدت ایمپلنت های دندانی مجاور (ADI) در بیماران مبتلا به پیش دیابت بررسی نشده باقی مانده است. 
هدف: مطالعه ی بالینی در ۵ سال گذشته به هدف مقایسه ی بقای ایمپلنت های مجاور در افراد پیش دیابتی و دیابتی می باشد. 
مواد و روش ها: افراد پیش دیابتی (گروه A) و غیر دیابتی (گروه B) تحت عمل توانبخشی دندان با استفاده از روش (ADI) قرار گرفتند و ارزیابی شدند. اطلاعات مربوط به جنس، در سنی که درمان شروع شده و دوره هایی که در آن ها پیش دیابت ( در طول سال) بروز پیدا کرده و سابقه ی خانوادگی در دیابت از افراد مورد آزمایش جمع آوری شد و سطح هموگلوبین A1c (HbA1c) نیز ثبت شد. اطلاعات مربوط به کاشت دندان (اندازه ی دندان، پروتکل بارگیری ( اعمال مستقیم یا غیر مستقیم نیرو بر روی ایمپلنت)، خصوصیات سطح، نوع ترمیم و مدت زمان عملکرد) ثبت شد. عمق میله دندان (PB)، خونریزی حین پیچ کردن (BOP)، و شاخص پلاک (PI) اندازه گیری شد و میزان تحلیل استخوانی لبه ی میانی و لبه ی پشتی (CBL) ثبت شد. اگر Pvalues کمتر از ۵/۰ باشد از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته می شود.
نتایج: ۷۹ مرد ( ۳۹ نفر در گروه A و ۴۰ نفر در گروه B) مشمول این آزمایش شدند. سن افراد در گروه A و گروه B 54.3 ± ۳٫۶ و ۵۱٫۲ ± ۲٫۴ به تریب بوده است. در گروه A پیش دیابت در افراد به مدت ۵٫۴ ± ۰٫۲ سال قبل تشخیص داده شد. بیماران در گروه A نسبت به گروه B بیشتر دارای سابقه ی خانوادگی و ارثی بودند. ۳۹ نفر از افراد (ADI) در گروه A و ۴۰ نفر از این افراد در گروه B جای داده شدند. روزی یک بار مسواک زدن در ۷۹٫۵% گروه A و ۸۲٫۵% از افراد گروه B گزارش شده است. کاشت دوره ای در PI(P<.001)، در BOP(P<.001)، در PD(P<.001) و میزان تحلیل استخوانی در سطح میانی(P<.001) و در سطح پشتی(P<.001) محاسبه شد و همچنین سطح HbA1c (HbA1c) در گروه A بالاتر از گروه B بوده است. میزان بقای ایمپلنت ها در گروه A و گروه B 100% بوده است.
نتیجه گیری: اگرچه ADI می تواند در بیماران دارای پیش دیابت بقا داشته باشد، ولی میزان التهاب بافت نرم و میزان تحلیل استخوانی(CBL) در این افراد به مراتب بیشتر از افراد کنترل غیر دیابتی می باشد.

 

۴- بحث

نتایج تحقیق حاضر فرضیه ی پیشنهادی را تایید می کند، زیرا PD، BOP، PI و CBL در اطراف ایمپلنت در بیماران پیش دیابت در گروه A نسبت به گروه B بزرگتر شدند. نتایج ما نشان داد که میزان HbA1c در حدود ۵ سال پس از عمل کاشت در گروه A تقریبا ۱٫۵ برابر نسبت به گروه B افزایش یافته بود. به خوبی گزارش شده است که هایپرگلایسمی دراز مدت باعث افزایش استرس اکسیداتیو در بافت ها توسط افزایش شکل گیری و تجمع AGEs می شود(۱۴-۱۷). علاوه بر این، واکنش بین محصولات نهایی و گیرنده هایشان، بیان سیتوکین های پیش التهابی را افزایش می دهند. این سیتوکین ها شامل TNF-α، IL-1β و IL-6 هستند که در مایعات بدن از جمله سرم و GCF افزایش می یابند (۱۴-۱۷). تجمع چنین سیتوکین های پیش التهابی در GCF و مایعات بین شیارهای پری ایمپلنت متقابلا باعث افزایش پیش التهاب در بافت های پریودنتال و پری ایمپلنت می شود (۱۸,۱۹,۲۲,۲۳)؛ و در نهایت ممکن است موجب از بین رفتن استخوان حمایت کننده در اطراف دندان های طبیعی و کاشته شده شود (۱۸,۱۹,۲۳). با این وجود، اگر سطح گلیسمی خون به شدت حفظ شود (که می تواند از طریق مصرف دارو و یا کنترل رژیم غذایی صورت گیرد)، ایمپلنت های دندانی می توانند چسبیده به استخوان باقی باشند و از نظر عملکردی نیز در مقایسه با افراد سالم، پایداری لازم را داشته باشند(۲۴,۲۵). شواهد و مدارک فراوانی در فهرست مطالعات چاپ شده ی پیشین وجود دارد که ایمپلنت ها می توانند ۱۰۰% بقا را در بین بیماران مبتلا به دیابت کنترل شده نشان دهند (۲۵-۲۸).


download

دانلود ترجمه مقاله انتقال فاز برگشت پذیر ناشی از فوتون در پروسکایت CsPbBr3 – وایلی ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

انتقال فاز برگشت پذیر ناشی از فوتون در پروسکایت CsPbBr3

عنوان انگلیسی مقاله:

Photon-Induced Reversible Phase Transition in CsPbBr3 Perovskite

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله فیزیک کاربردی، بیوفوتونیک، فیزیک ماده چگال
چاپ شده در مجله (ژورنال) مواد کاربردی پیشرفته – Advanced Functional Materials
کلمات کلیدی اختلاف پتانسیل انتشار، پویای مولکولی، پروسکایت، فاز انتقال، ساختار حجمی
کلمات کلیدی انگلیسی diffusion potential difference – molecular dynamic – perovskite – phase transition – volumetric striction
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه علوم و فناوری نانجینگ ، چین
نمایه (index) Master ISC – Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Jie Xue، Dandan Yang، Bo Cai، Xiaobao Xu، Jian Wang، He Ma، Xuechao Yu، Guoliang Yuan، Yousheng Zou، Jizhong Song، and Haibo Zeng
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۶۱۶-۳۰۲۸
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1002/adfm.201807922
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۹۹۶۵
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Wiley
نشریه وایلی


فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- نتایج و بحث

۳- نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از ترجمه

سازماندهی مجدد ساختار در مواد پروسکایت بعلت ویژگی های جذاب (مساعدتی) خود در دستگاه های الکترونیک نوری – مانند تحقق لیزر موج متداوم و بهبود عملکرد در دستگاه های فتوولتاییک – مورد توجه زیادی قرار گرفته است. متأسفانه دشواری کنترل پردازش سازماندهی مجدد و مکانیزم های بنیادی غیر واضح، مانعی را بر سر راه «بهره گیری از سازماندهی مجدد ساختاری در پی عملکردهای متمایز در دستگاه های مبتنی بر پروسکایت» ایجاد میکند. در مقاله حاضر ابتدا تحریک انتقال فاز از ارتورومبیک (راست محوری) به چهار وجهی در CsPbBr3، با استفاده از روشنایی بالاتر از گاف نواری (شکاف باند) با یک آستانه انرژی کوچک (۱٫۶ mW cm 2) گزارش می گردد. این انتقال از ارتورومبیک به چهار ضلعی، معکوس پذیر است و پاسخ سریع و قابل کنترلی (<0.5 s) را نسبت به روشن/خاموش شدن لامپ نشان میدهد. محاسبات تئوری کارکردی چگالی و طیف نمایی رامان نشان میدهد که این سازماندهی مجدد پویای ساختار توسط انتقال جهت پیچش در هشت وجهی Pb-Br ایجاد میشود، در حالیکه اثبات شده است که «میدان کولنی محلی القا شده با تفاوت اختلاف پتانسیل نفوذ» این فرآیند را تحریک میکند. یافته های تحقیق حاضر درک عمیقی از سازماندهی مجدد جهانی ساختار تحت تابش دهی در مواد پروسکایت را فراهم می سازند و مطالعه بیشتر «عملکردهای جدید همراه با سازماندهی مجدد ساختار القا کننده رفتارهای موقتی در دستگاه های الکترونیک نوری را ترغیب میکنند: بعنوان مثال تغییرات در ثابت دی الکتریک و اثرات راشبا القا شده با نوسان لبه نوار، که تأثیر مهمی را بر روی دستگاه های الکترونیک نوری مبتنی بر پروسکایت نشان میدهند.

 

۳- نتیجه گیری

بطور خلاصه، ما انتقال فاز معکوس پذیر از ارتورومبیک به چهار وجهی در تک بلورهای CsPbBr3 را تحت روشنایی بالاتر از گاف نواری با یک آستانه انرژی کوچک (۱٫۶ mW cm-2) گزارش می دهیم. با مقاومت محاسبه تئوری کارکردی چگالی و اندازه گیری های سیستماتیک، پی بردیم که انتقال فاز از تغییر حالت حرکت در هشت وجهی Pb-Br ناشی می گردد که از انبساط متقارن پیوند مخالف حالت B1g ارتعاضی به حالت E تغییر می کند. در ضمن اختلاف پتانسیل نفوذ ناشی از عدم تعادل تحرک حامل، یک میدان الکتریکی محلی را تحریک میکند که اثبات شده است انرژی لازم برای تغییر حالت حرکت را فراهم می سازد. این یافته ها تفسیر اساسی برای سازماندهی مجدد ساختار در CsPbBr3 را (روشن و) فراهم می سازند. ما بر این باور هستیم که این کار سبب ترغیب کاوش و بررسی عملکردهای جدید در دستگاه های الکترونیک نوری پروسکایت می گردد که بر مبنای سازماندهی ساختاری پروسکایت و رفتارهای همراه با آن هستند.


download

دانلود ترجمه مقاله نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

نفوذ خارجی، رقابت، و ریسک اعتباری در بانکداری

عنوان انگلیسی مقاله:

Foreign penetration, competition, and credit risk in banking

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله بانکداری، مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک
چاپ شده در مجله (ژورنال) بررسی بورس استانبول – Borsa Istanbul Review
کلمات کلیدی ریسک اعتباری، نفوذ بانک های خارجی، رقابت بانکی
کلمات کلیدی انگلیسی Foreign bank penetration – Bank competition – Credit risk
ارائه شده از دانشگاه دانشکده اقتصاد و تجارت ، دانشگاه هالو اولئو ، کندری ، اندونزی
نمایه (index) Scopus – Master journals – DOAJ
نویسندگان Muhammad Natsir، Wahyoe Soedarmono، Wahdi Salasi April Yudhi، Irwan Trinugroho، Ari Warokka
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۲۱۴-۸۴۵۰
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.05.003
بیس است 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۱۰۰۱۱
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر


فهرست مطالب

چکیده

۱- معرفی

۲- ادبیات موضوعی

۳- داده ، متغیرها و متودولوژی

۴- نتایج تجربی

۵- نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

نفوذ خارجی در صنعت بانکداری، از لحاظ میزان دارایی ها و شعب بانکی، تاثیرات متفاوتی بر ریسک اعتباری دارد و در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم. به طور کلی، سهم گسترده ای از دارایی های کلی که مربوط به بانک های خارجی می باشند، سبب افزایش وام های ناکارآمد ( Non-performing Loans ) می شوند و این در حالی است که برخی از بانک های خارجی (نوعی از بانک است که موظف است مقررات کشور مربوطه و کشور میزبان را نیز رعایت کند) ریسک اعتباری را کاهش می دهند. بطور بیشتر، نقشی که بانک های خارجی درکاهش سهام دارند مشروط بر اندازه گیری میزان رقابت بانکی و وضعیت درآمد مربوط به کشور مورد نظر می باشد. بخش عمده ای از سهامی که مربوط به شعب بانک های خارجی می باشد، سبب این می شود که میزان وامهای ناکارآمد کاهش یابد و این قضیه زمانی اتفاق می افتد که میزان تمرکز بانکی و نه قدرت بازار بانکی فراتر از سطح معمول شود. این یافته ها در بازار های در حال ظهور به طور رسمی بیان شده اند. علاوه بر این می توانیم ریسک اعتباری بیشتر را که مربوط به بانک می باشد، به سبب نفوذ خارجی و رقابت بانکی و با توجه به فرضیه ی loss-leader (استراتژی قیمت گذاری است که در آن محصول با قیمتی زیر قیمت بازار خود به فروش می رسد) بیان نماییم که ناشی از درآمد های بدون بهره ی بانکی می باشد. ایجاد انگیزه در صنعت بانکداری، به منظور جلوگیری از استراتژی فروش جانبی(cross-selling) که هدف آن افزایش درآمد های بدون بهره می باشد، ضروری می باشد که دلیل این امر وجود تغییرات در نفوذ خارجی و رقابت در صنعت بانکداری می باشد.

 

۵- نتیجه گیری

این مقاله در ادامه ی مطالب پیشین بیان شده است که به بررسی روابط ثبات – بانک های خارجی و روابط رقابت- ثبات در بانکداری می پردازد و از طریق نمونه گیری در ۲۰۶ کشور در دوره ی زمانی ۱۹۶۰- ۲۰۱۵ بدست امده است. یافته های تجربی نشان می دهند که روابط پیچیده ای که میان نفوذ بانک های خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری وجود دارد، بستگی به سنجش رقابت و نفوذ بانک های خارجی و وضعیت درآمد کشور دارد. بطور کلی میزان افزایش در تعداد بانک های خارجی و نه میزان دارایی های بانک های خارجی، سبب کاهش وام های ناکارآمد می شود. اگرچه، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های ناکارآمد وجود دارد که مشروط بر رقابت بانکی و وضعیت درآمد کشور می باشد. در بازارهای نوظهور، زمانی که تمرکز بانکی به میزان آستانه می رسد و در شرایطی که قدرت بازارکم می باشد، تعداد بانک های خارجی ارتباط منفی با وام های ناکارآمد دارند. حضور رو به رشد بانک های خارجی در بازارهای پیشرفته سبب کاهش میزان وام های ناکارآمد می شود.download

دانلود ترجمه مقاله استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری برای انتخاب ماشین شناور سازی – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری برای انتخاب ماشین شناور سازی

عنوان انگلیسی مقاله:

Application of MCDM methods for flotation machine selection

 


download


مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی معدن، مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله استخراج معدن، استخراج فلزات
چاپ شده در مجله (ژورنال) مهندسی مواد معدنی – Minerals Engineering
کلمات کلیدی ماشین های فلوتاسیون، MCDM، انتخاب، TOPSIS ،VIKOR
کلمات کلیدی انگلیسی Flotation machines – Selection – MCDM – TOPSIS – VIKOR
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه بلگراد ، دانشکده فنی در بور ، صربستان
نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Zoran Štirbanović، Dragiša Stanujkić، Igor Miljanović، Dragan Milanović
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۸۹۲-۶۸۷۵
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.04.014
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۳٫۵۹۷ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۸۸ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۹۰۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۹۹۶۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر


فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- روش تحقیق
۲-۱- معیارها
۲-۲ روش TOPSIS
۲-۳- روش VIKOR
۳- نتایج و بحث
۳-۱- معیارهای انتخاب ماشین فلوتاسیون
۳-۲- انتخاب ماشین فلوتاسیون
۴- نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

روش های MCDM را می توان در زمینه های متعددی مورد استفاده قرار داد، بخصوص زمانی که فرآیند تصمیم گیری به صورت وزن دهی برمبنای بسیاری از پارامترهای مؤثر می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که روش های MCDM نظیر TOPSIS و VIKOR را می توان برای انتخاب ماشین فلوتاسیون نیز به کار برد.
پنج ماشین فلوتاسیون توسط سه کارشناس با استفاده از ده معیار تقسیم شده در سه گروه ارزیابی شدند: ساختمانی، اقتصادی و فنی و نتایج ارزیابی آنها مبنایی برای کاربرد روش های TOPSIS و VIKOR ایجاد نمود. در مرحله اول انتخاب، نتایج بدست آمده توسط این دو روش MCDM متفاوت بودند: ماشین A4 به عنوان بهترین گزینه توسط TOPSIS انتخاب گردید، درحالیکه VIKOR ماشین A3 را به عنوان گزینه برتر انتخاب نمود. به منظر تعیین اینکه کدام یک از این دو ماشین واقعاً مناسب ترین گزینه است، ماشین ها تنها براساس دو گروه از معیارها مجدداً ارزیابی شدند: ساختمانی و اقتصادی. نتایج ارزیابی دوم نشان داد که ماشین A4 در هر دو روش بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

 

۴- نتیجه گیری

انتخاب ماشین فلوتاسیون مناسب، وظیفه ای بسیار دشوار و بسیار مسئولانه می باشد، زیرا اثر بلندمدتی بر فرآیند فلوتاسیون دارد. پارامترهای بسیاری وجود دارند که نقش قابل توجهی ایفاء می کنند، بنابراین طراح فرایند باید همه آنها را مدنظر قرار دهد. روش های MCDM را می توان برای تسهیل فرایند تصمیم گیری به کار برد، اما موارد مشخصی نیز وجود دارند که باید مدنظر قرار داد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که روش های MCDM، VIKOR و TOPSIS را می توان با موفقیت برای انتخاب ماشین های فلوتاسیون مورد استفاده قرار داد. پنج ماشین فلوتاسیون از دو عرضه کننده ماشین فلوتاسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند. گام اول، انتخاب معیارهایی است که مورد استفاده قرار گرفته و باید با دقت انتخاب شوند، زیرا معیارهای بسیار زیادی وجود دارند، اما اگر تعداد معیارها کافی نباشند به یک انتخاب نامناسب منجر می گردند.download

دانلود ترجمه مقاله متدولوژی نمونه برداری و قابلیت اطمینان حسابرسی پیاده مداری – الزویر ۲۰۱۹

۲ Visit
عنوان فارسی مقاله:

متدولوژی نمونه برداری و قابلیت اطمینان حسابرسی پیاده مداری

عنوان انگلیسی مقاله:

Sampling methodology and reliability of a representative walkability audit

 

downloadمشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۹
نوع مقاله ISI
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابرسی و بهداشت عمومی
نوع ارائه مقاله ژورنال
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله حمل و نقل و سلامت – Journal of Transport & Health
کلمات کلیدی حسابرسی تحرک افراد (میزان توانایی پیاده روی)، محیط ساخت، فعالیت جسمی، جزایر ویرجین ایالات متحده، حسابرسی جزئی پیاده روهای خیابان
کلمات کلیدی انگلیسی Walkability audit – Built environment – Physical activity – US Virgin Islands – Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes
نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، ایالات متحده آمریکا
نویسندگان Emily N. Ussery, John D. Omura, Prabasaj Paul, John Orr, Chad Spoon, Carrie Geremia, Susan A. Carlson
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۲۱۴-۱۴۰۵
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jth.2018.11.007
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۸۸۳ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۱۸ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۹۰۸ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۱۸
بیس است 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۵۳۸
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر


فهرست مطالب

چکیده

۱- پیشینه

۱-۱- روش نمونه برداری برای حسابرسی

۱-۲- آزمون پایایی (قابلیت اطمینان) حسابرسی

۲- روش‌ها

۲-۱- طراحی و تنظیم مطالعه

۲-۲- روش نمونه برداری

۲-۳- ابزار حسابرسی

۲-۴- جمع آوری داده‌ها

۲-۵- وزن دادن/توزین

۲-۶- آنالیز آماری

۳- نتایج

۳-۱- نمونه برداری

۳-۲- پایایی بین داده‌های مشاهده کنندگان

۴٫ بحث

۵- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

پیشینه و هدف: عدم تحرک جسمی، دغدغه بهداشت همگانی در جزایر ویرجین ایالات متحده (USVI) است. فاکتور دخیل در این مسئله، فقدان زیرساخت عابر پیاده و سایر حمایت‌های لازم برای ساخت محیط پیاده روی می‌باشد. در این نوشته، روش‌های مورد استفاده برای انجام حسابرسی تحرک از منظر ویژگی‌های محیطی مربوط به فعالیت بدنی در USVI را توصیف می‌کنیم.

روش‌ها: در سال ۲۰۱۶،داوطلبان، با استفاده از نسخه اصلاح شده ابزار حسابرسی جزئی پیاده روهای خیابان، این حسابرسی را انجام دادند. با استفاده از داده‌های سرشماری دردسترس همگان، یک روش نمونه برداری دو مرحله‌ای برای انتخاب نمونه آماری متشکل از املاک (۴۶ = n) و بخش‌های خیابان‌های (n = 1550؛ ۹۹٫۲ کیلومتر) سراسر USVI مطرح شد. حسابرسی هر بخش توسط دو حسابرس و بصورت مستقل، صورت گرفت و پایایی بین داده‌های حسابرسان با استفاده از درصد مورد توافق و ضریب کاپای کوهن ارزیابی شد.

نتایج: حسابرسی‌ها در ۱۱۱۴ بخش (۹۴٫۶ کیلومتر) انجام شد و آیتم‌ها برای نشان دادن طول خیابان عمومی موجود در ناحیه مدنظر (۱۱۵۵٫۹ کیلومتر)، وزن گذاری شدند. اکثر آیتم‌های بررسی شده با این ابزار حسابرسی (۷/۶۲٪) پایایی عالی داشتند. متوجه شدیم که انجام حسابرسی قابل اعتماد در یک نمونه آماری بزرگ متعلق به خیابان‌های ایالات متحده آمریکا از حیث ویژگی‌های محیطی مرتبط با فعالیت بدنی، امکان پذیر است.

نتیجه گیری: این روش‌ها را می‌توان در شرایط دیگر برای جمع آوری داده‌های جامع که می‌توان از آنها به عنوان استراتژی‌هایی راهبردی برای افزایش تحرک جوامع استفاده کرد تکرار نمود.

 

۵- نتیجه گیری
این پژوهش، یکی از اولین روش‌های توصیفی برای انجام حسابرسی جامع از ویژگی‌های محیطی مربوط به پیاده روی در سرتاسر سرزمین ایالات متحده است. برای مشاهده املاک و خیابان‌های جزایر ویرجین ایالات متحده از روش نمونه برداری تصادفی لایه¬ای و داده‌های دردسترس عموم، استفاده شد. متوجه شدیم که پایای بین داده‌های مربوط به اکثر آیتم‌های بررسی شده با ابزار حسابرسی MAPS اصلاح شده، خوب تا عالی بوده است، که این مسئله از قابلیت اطمینان (پایایی) این ابزار حکایت دارد. روش ارائه شده در این پژوهش، راهنمای محققان و کارآموزانی است که به دنبال جمع آوری داده‌های سیستماتیکی هستند و می‌توان از آنها برای تعیین اولویت راهکارهای مربوط به افزایش تحرک در حوزه‌های اختیاراتشان، استفاده کرد (مانند دیگر سرزمینهای ایالات متحده). احتمالاً ایجاد تغییرات جزئی در شرایط دیگر، مانند تغییر متغیرهای لازم برای لایه بندی، ضرورت دارد. داده‌های جمع آوری شده از طریق حسابرسی‌های تحرک افراد می‌توانند به دپارتمانهای بهداشت محلی، سیاستگذاران و برنامه ریزان کمک کنند تا موانع موجود بر سر راه انجام فعالیت‌های جسمانی را شناسایی نمایند و محیط ساخت هر منطقه را به منظور افزایش فرصت‌های انجام فعالیت فیزیکی برای تمام ساکنان، بهبود بخشند.download

Click Here To Join Adslop
Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back BITCOIN BLABK COINS BITCOIN BLABK COINS BITCOIN BLABK COINS Luckygames - Bitcoin Gambling, Dice Game presearch Banner BeFrugal.com Cash Back BeFrugal.com Cash Back BeFrugal.com Cash Back Start Your Free Trial Today!