پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

در این مجموعه پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست پایه یازدهم با عنوان انرژی، حرکت، زندگی در 20 اسلاید ارائه شده است پاورپوینت درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم به مباحث زیر پرداخته است: انرژی نیازی پایان ناپذیر چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ تجربه های جهانی سوخت های سبز سوالات کاربران 1- آیا نسخه این پاورپوینت باز بوده و می شود در آن تغییراتی ایجاد کرد؟ بله. شما می توانید نام خود را به عنوان مدرس و تهیه کننده در این

پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

در این مجموعه پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست پایه یازدهم با عنوان تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش در 27 اسلاید ارائه شده است. پاورپوینت درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم به مباحث زیر پرداخته است: همه به هم وابسته ایم تنوع زیستی اهمیت و ارزش تنوع زیستی گنجینه ارزشمند تنوع زیستی ایران چرا تنوع زیستی در خطر است راه کار های حفاظت تجربه های موفق در حفاظت و فعالیت های کتاب درسی سوالات کاربران