هک و نفوذ به گوشی دیگران از راه دور

هک و نفوذ به گوشی دیگران از راه دور

هک و نفوذ به گوشی دیگران از راه دور

با این برنامه میتوانید هر کسی از راه دور و بدون دسترسی به گوشی فرد او را هک کرده و کنترل کامل گوشی را به دست بگیرید، همراه فابل لذنامه ویدئو آموزش و نحوه استفاده از آن نیز برای دانلود و استفاده شما گنجانده شده است. نحوه کار این برنامه به این صورت است که فایل آلوده را با بک برنامه یا بازی مخلوط کرده و فرد هنگام نصب خیال میکند که یک بازی یا فیلترشکن و با هر برنامه دیگری که شما فایل هک را با آن مخلوط کنید نصب میکند در حالی که در پشت پرده برنامه هک نیز در گوشی وی نصب میشود و کاملا به صورت مخفی می‌باشد به عنوان مثال میتوانید برای فردی که میخواهید گوشی اورا