سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی

سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی

سوالات تخصصی  آزمون استخدامی دبیر معارف اسلامی

پکیج کامل سوالات دبیر معارف اسلامی آموزش پرورش شامل سوالات استخدامی اندیشه اسلامی به تعداد ۳۳۰ عدد به همراه پاسخ نامه سوالات استخدامی آیین زندگی به تعداد ۲۱۰ عدد به همراه پاسخ نامه سوالات استخدامی شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه به تعداد ۴۸۰ عدد به همراه پاسخ نامه سوالات استخدامی علوم و تفسیر قرآن به تعداد ۹۰ عدد به همراه پاسخ نامه سوالات استخدامی