جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه

 جواب سوالات عملی کاربر رایانه

جواب سوالات عملی کاربر رایانه جواب 100 سوال عملی کار بر رایانه – برای آزمون 31 خرداد 1398 سوالات عملي مهارت كاربر رايانه یک پوشه با نام خود روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید سپس سه پوشه با نام های 1 و2 و3 در آن ایجاد نمایید. یک پوشه بر روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و از قسمت خصوصیات پوشه تعداد فایل ها و پوشه های داخل آن را نمایش دهید یک پوشه روی میزکار (Desktop) ایجاد نمایید و با استفاده از کلید میانبر

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب

بر اساس ماده 11 شيوه نامه اجرايي اولين آزمون جامع و بيست و دومين آزمون ادواري استانداردهاي مهارت آموزي در سال تحصيلي 97-1398 آزمونگر مجاز است در طرح سؤال آزمون عملي از مهارت آموزان از نمونه سوالات ارسالي دفترآموزش بهره گيرد. و چنانچه سطح سؤالات عملي آزمونگر از سطح سؤالات عملي ارسال دفتر آموزش نازلتر و آسانتر نباشد آزمونگر مي تواند از سؤالات طراحي شده خود استفاده نمايد. نمونه سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب 1- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی ) با ضخامت های متفاوت حداقل 3 ضخامت در یک کادر 15.15 مفهوم آرامش را نشان دهید؟ 2- با استفاده از خطوط (منحنی و افقی و مورب و عمودی ) با ضخامت های متفاوت حداقل سه ضخامت در یک کادر 15.15 حجم مجازی