کتاب آموزش نرم افزار متلب MATLAB برای مهندسان

کتاب آموزش نرم افزار متلب MATLAB برای مهندسان

 کتاب آموزش نرم افزار متلب MATLAB برای مهندسان

فصل اول: به روش حل استاندارد و اینکه چگونه از MATLAB در مهندسی استفاده می شود می پردازد. فصل دوم : به معرفی محیط MATLAB و مهارت مورد نیاز برای انجام محاسبات می پردازد. فصل سوم : توضیح اینکه با توابع ساخته شده در متلب طیف گسترده ای از مشکلات و جزئیات می تواند حل شود. فصل چهارم : نشان می دهد که قدرت فرموله مشکلات با استفاده از ماتریس در MATLAB و گسترش تکنیک های به کار رفته در آن و تابع مش بندی معرفی می شود. فصل پنجم : به توصیف طیف گسترده ای از روش رسم دو بعدی و سه بعدی با تکنیک های موجود در متلب می پردازد. فصل ششم : به چگونگی