ترجمه مقاله لاتین. نموادر تصادفی

ترجمه مقاله لاتین. نموادر تصادفی

ترجمه مقاله لاتین. نموادر تصادفی

ترجمه فارسی همراه با مقاله لاتین در رشته ریاضی و امار با موضوع نمودار تصادفی می باشد. این مقاله شامل ۱۳ صفحه لاتین و ۱۸ صفحه ترجمه شده می باشد که فابل ترجمه شده به دو صورت ورد و پی دی اف می باشد