امنیت و اجازه در اندروید

امنیت و اجازه در اندروید

امنیت و اجازه در اندروید

سیستم عامل اندروید متن باز است و تمام توانایی های نرم افزار و سخت افزاری را در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد. ولی … برای مثال : باید به این نکته توجه کنید که برنامه ای که ممکن است یک توسعه دهنده ایجاد , امکان دارد بر روی انواع تلفن هایی که از اندروید پشتیبانی میکنند نصب شود , و در کد های نوشته برای برنامه ممکن از قسمت هایی استفاده کند که صاحب تلفن نمی خواهد برنامه به آنها دسترسی داشته باشد. و یا دارای کد هایی باشد که بدون اجازه صاحب تلفن فعالیت های مشکوک انجام دهد. و یا بدون اطلاع صاحب تلفن از سخت افزار ها استفاده کند. و یا …. در اندروید برای این که , این مشکل ها حل شود و