خانه تقوی های گرگان

خانه تقوی های گرگان

خانه تقوی های گرگان

خانه تقوی های گرگان به همراه سازه و پلان (52صفحه) در درس معماری اسلامی به بررسی سبکهای معماری ایران پراختیم که به ترتیب عبارتند از : سبک پارسی سبک پارتی سبک خراسانی سبک رازی سبک آذری سبک اصفهانی موضوعی که ما برای پروژه درس معماری اسلامی انتخاب کرده ایم خانه تقوی ها نام دارد که به شماره 2409 ثبت میراث فرهنگی گردیده است. و در استان گلستان، شهرستان گرگان و محله سرچشمه گرگان که از محلات قدیمی گرگان است قرار دارد.زمان ساخت آن در دوره قاجاریه میباشد که مربوط به سبک اصفهانی است. و در آن کلیه اصول معماری ایران از قبیل مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش، خود بسندگی و درون گرایی را شاهد هستیم.همچنین این بنا از بناهای اعیانی میباشد و یکی از زیباترین و شاید هم