مدیریت

متن کامل انگلیسی _کتاب_ پاداش اجرا ( ره آورد تلاش )_The Execution Premium_linking Strtategy to Operations_Kaplan-Norton

متن کامل انگلیسی _کتاب_ پاداش اجرا ( ره آورد تلاش )_The Execution Premium_linking Strtategy to Operations_Kaplan-Norton متن کامل انگلیسی _کتاب_ پاداش اجرا ( ره آورد تلاش ) اتصال استراتژی به عملیات برای مزیت رقابتی نویسندگان : رابرت اس کاپلان – دیوید پی نورتون The Execution Premium linking Strtategy to Operations …

Read More »

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و موارد_ 2011_Strategic Management , Concepts and Cases_Fred David_13th ed

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و موارد_ 2011_Strategic Management , Concepts and Cases_Fred David_13th ed متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و موارد نویسنده : فرد دیوید  Strategic Management , Concepts and Cases Fred David 2011 _  13th ed    تعداد …

Read More »

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مبانی مدیریت _ رابینز _Fundamentals of Management_Robins-Decenzo-Coulter_8th ed_2013_15 ch_499pages

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مبانی مدیریت _ رابینز _Fundamentals of Management_Robins-Decenzo-Coulter_8th ed_2013_15 ch_499pages متن کامل انگلیسی  کتاب _ مبانی مدیریت  – خلاصه مفاهیم و کاربردها نویسندگان : استیفن رابینز – مری کالتر – جزف مارتوچیو – لوری لانگ Fundamentals of Management Essential Concepts & Applications Stephen p. Robbins …

Read More »

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک _ کولین وایت_ Strategic Management _ Colin White _ 2004 _ 877pages

متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک _ کولین وایت_ Strategic Management _ Colin White _ 2004 _ 877pages متن کامل انگلیسی _ کتاب _ مدیریت استراتژیک نویسنده : کولین وایت Strategic Management _ Colin White_2004 تعداد صفحات : 877  … جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

بودجه

بودجه این محصول شامل دو قسمت میباشد که یک فایل مقاله و فایل دیگر فهرست میباشد… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی رفتار فردی و گروهی در 34 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی رفتار فردی و گروهی در 34 اسلاید رفتار پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی می‌دهد. به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می‌زند. این رفتار در انسان پیچیده‌تر از سایر موجودات …

Read More »