علوم تربیتی

نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان

نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان نمونه سوالات مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان ( رشته علوم تربیتی ) ( مخصوص ورودیهای 86 و بعد آن ) ( به روز شده تا نیمسال اول 97-96 ) کد درس …

Read More »

جزوه نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش

جزوه نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش جزوه  نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش: علی علاقه بند1211045121129512113871222068علوم تربیتیفایل pdf55 صفحه… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه(رشته علوم تربیتی)

نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه(رشته علوم تربیتی) نمونه سوالات  مبانی امور مالی و تنظیم بودجه(رشته علوم تربیتی)کد 1221016کد 1211358به روز شده تا نیمسال دوم97-96… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه

نمونه سوالات آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه نمونه سوالات آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطهرشته علوم تربیتی 12110171217378به روز شده تا تابستان 94… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی

نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنمایی نمونه سوالات مقدمات مشاوره و راهنماییرشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعیبه روز شده تا تابستان 9712110181222159… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

جزوه: متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی

جزوه: متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی جزوه: متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی✍نیره سیناییرشته علوم تربیتی… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

نمونه سوالات کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت نمونه سوالات کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن)به روز شده تا تابستان 98کد درس:1211649… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت

نمونه سوالات روانشناسی شخصیت نمونه سوالات روانشناسی شخصیت( مخصوص ورودی های 95 و بعد آن )به روز شده تا تابستان 98کد درس:1211620… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »

نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی

نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی نمونه سوالات آموزش و پرورش تطبیقی(مخصوص ورودی های 95 و بعد آن )به روز شده تا تابستان 98کد درس:1211652… جزئیات بیشتر / دانلود

Read More »