تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص

۳۹ Visit

تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص

 

نام فایل : تابع متغیر مختلط 1 (پایان نامه کارشناسی فیزیک ) 60 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 0

حجم : 3 مگابایت


دانشگاه پیام نور
واحد مشهد
پایان نامه دوره کارشناسی فیزیک
عنوان 
تابع متغیر مختلط 
1
به راهنمایی :
آقای دکتر بینش
نگارش :
فاطمه براتی
پاییز ۱۳۸۵
تشکر و قدر دانی 
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید تا به یاری این موهبت راه ترقی و تعالی را بپیماید و سپاس از اینکه عنایت الهی شامل حال من شد تابا بضاعت اندک علمی خود در این راه گام بردارم .
حال وظیفه ی خود می دانم که از تمامی کسانی که در تهیه این مجموعه مرا یاری رساندند تشکر و قدر دانی کنم .بخصوص از راهنمایی های استاد ارجمند جناب آقای دکتر بینش که یاریگر اصلی ام در این راه بودند.
فاطمه براتی
فهرست مطالب
فصل 6
5
ویژگیهای تحلیلی نگاشت
5
...
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک  دانلود رو بزنید

download
خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

۳۳ Visit

خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

 

خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

فصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.

75 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترم
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
طرز نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

۴۱ Visit

طرز نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نام فایل : طرز نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 27 مگابایت


مقدمه : 
پدیدآورندگان
پدیدآورندگ
ان 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی ، مدارکی هستندکه در فرایند تحصیل دراین مقاطع و درنتیجة همکاری میان دانشجویان واستادان و با پشتیبانی مؤسسه های آموزش عالی پدید می آیند . داده های مجموعة این مدارک درکنار هم به خودی خود و همچنین درمقایسه با داده های منابع دیگر، می توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند . چنین اطلاعاتی از مرتب سازی ، دسته بندی ، اولویت بندی و مرتبط سازی داده ها وشکل دادن به آنها درالگوهای جدید و یکپارچه حاصل می شود . هرپایان نامه یا رساله به خودی خود حاوی داده هایی است که برخی از مهمترین آنها درشکل 1- نشان داده شده اند . 
پا
یان نامه / رساله
شکل 
محتوا
تاریخ
مؤسسه
شکل 1 . داده های یک پایان نامه / رساله
داده های مجموعة پایان نامه ها و رساله ها را می توان براساس هریک ازاین داده ها و همچنین درمقایسه با یکدیگرتحلیل کرد این تحلیل کرد این تحلیل برای هردسته از دادهها 
در طول زمان ، روندهای تغییرآنها را نیزظاهرمی سازد . درصورتی که داده های منابع دیگر را نیزوارد این فرایندکنیم ، دامنة تحلیل افزایش می یابد . ( شکل 2 ) 
اطلاعات دانشجویان
ا
طلاعات 
پایان نامه / 
رساله ها 
اطلاعات استادان
تحلیل اطلاعات
...
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
شیوه تدوین پایان نامه

۳۷ Visit

شیوه تدوین پایان نامه

 

نام فایل : شیوه تدوین پایان نامه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 40 مگابایت


دانشکده فنی - مهندسی
گروه کامپیوتر
پایان نامه
جهت اخذ درجه 
کارشناسی کامپیوتر
عنوان:
بررسی و مطالعه تاثیر دما در ...
دانشجو:
میثم دهقانی
استاد راهنما:
مهندس محسن برزگری
استاد مشاور:
مهندس محسن برزگری
تابستان 86

شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی

و کارشناسی ارشد

یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است. پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات و فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود. رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامه را با توجه به تعریف فوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:
الف: 
فهرست مطالب موجود در پایان نامه 
...
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
پاورپوینت شیوه های نوین در یاددهی-یادگیری و راهنمایی پایان نامه ها

۴۸ Visit

پاورپوینت شیوه های نوین در یاددهی-یادگیری و راهنمایی پایان نامه ها

 

فرمت فایل:(powerpoint)

تعداد اسلایدها: 18 اسلاید

برخی از اسلایدها:

فهرست مطالب:

.1تحول در برخی مفاهیم تدریس-یادگیری در نیم قرن اخیر .2 مراحل تدوین واجرای طرح تحقیق برای رساله یا پایان نامه .3هدف پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری .4 نکات برخی مهم در برنامه ریزی برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و
رساله دکتری .5مراحل سی گانه تدوین ،اجرا و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری .6نقش استاد راهنمای تحقیق .7نقش کمیته هادی .8فرایند تصویب طرح و نقش آن درکیفیت عملکرد .9 نظارت بر اجرای طرح تحقیق و بازخورد .10ضرورت تهیه مقاله علمی از گزارش تحقیق .11 نقش عرضه شفاهی ودفاع از پایان نامه و رساله .12ضرورت توجه به نکات اخلاقی در تحقیق

ضرورت تهیه مقاله علمی از گزارش تحقیق :

•اشاعه نتایج تحقیق

•مطلع کردن افراد ذی ربط و ذی نفع نسبت به انجام تحقیق و نتایج حاصل به منظور رفع نیاز احتمالی

•اتصال به پیکره جامعه علمی کشور

•اعتبار بخشیدن به نتایج پژوهش

•پیشرفت علمی فردی و اجتماعی
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی

۳۵ Visit

پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی

 

فرمت فایل:(powerpoint)

تعداد اسلایدها: 26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

ده محور اصلی:

(1انتخاب موضوع

(2 تدوین و نگارش پروپوزال

(3 تدوین پیشینه پژوهش

(4 گردآوری و تحلیل داده ها

(5 ارائه یافته ها و تفسیر نتایج

 (6نگارش متن اصلی

(7 حضور در جلسه دفاع

(8 پس از جلسه دفاع

(9 اخلاق پژوهش

(10 سایر موارد ( تعامل با استاد راهنما و ...)

اخلاق پژوهش:

آیا در استفاده از منابع و آثار دیگران امانت دار بوده اید؟

آیا در استناد به منابعی که استفاده کرده اید دقت کافی داشته اید؟

آیا به نقش همه کسانی که به شما کمک کرده اند اذعان کرده اید؟

آیا در گردآوری داده ها اصول اخلاقی را مبنای کار قرار داده اید؟

آیا در انتقاد از آثار دیگران کاملا منصف و بی طرف بوده اید؟
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک  دانلود رو بزنید

download
پایان نامه ریاضی

۲۸ Visit

پایان نامه ریاضی

 

نام فایل : پایان نامه ریاضی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 0

حجم : 2 مگابایت


چکیده:
در این پایان نامه همه حلقه ها یکدار و جابجائی و همه مدول ها یکانی هستند این پایان نامه شامل یک مقدمه و هفت فصل است. فصل اول شامل هدف، پیشینه تحقیق و روش کار می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم شامل خواص اساسی زیر مدول های اول است. فصل چهارم شامل خواص 
–M
رادیکالها است هدف عمده فصل پنجم برهان قضیه زیر می باشد.
قضیه 1:
فرض کنیم 
R
یک حلقه باشد. آن گاه 
R
در فرمول رادیکال صدق می کند در صورتی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد.
الف) برای هر 
-R
مدول آزاد 
F,F
در فرمول رادیکال صدق کند.
ب) برای هر مدول 
A
، 
ج) 
R
تصویر همومرفیسم 
S
است که 
...
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
دیوان عدالت اداری 64 ص - پایان نامه حقوقa

۳۴ Visit

دیوان عدالت اداری 64 ص - پایان نامه حقوق

 

نام فایل : دیوان عدالت اداری 64 ص - پایان نامه حقوق

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 50

حجم : 37 مگابایت


فهرست مطالب
عـنـوان هـــا
شماره صفـحه 
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول : 
تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9 
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13 
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14 
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16 
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16 
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم : 
...

برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
پایان نامه نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه روستایی

۱۸ Visit

پایان نامه نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه روستایی

 

موضوع:  نقش گردشگری خانه های دوم در توسعه روستایی

فرمت: pdf

تعداد صفحه: 226
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
پایان نامه کاردانی کامپیوتر اکسس

۵ Visit

پایان نامه کاردانی کامپیوتر اکسس

 

نام فایل : پایان نامه کاردانی کامپیوتر اکسس

فرمت : .Doc

تعداد صفحه/اسلاید : 66

حجم : 1452 کیلوبایت


فصل اول
آشنایی با نرم افزار

Access
Microsoft Access
یک بانک اطلاعاتی رابطه ای قدرتمند است که ایجاد و مدیریت بانک های اطلاعاتی پیچیده را آسان می کند. با اکسس، می توانید یک بانک اطلاعاتی را از ابتدا ایجاد نمایید یا با استفاده از ویزارد بانک اطلاعاتی اکسس بانک اطلاعاتی را ایجاد نمایید. پس از ایجاد بانک اطلاعاتی اکسس تمامی ابزارهای لازم جهت وارد نمودن و کار با داده ها را فراهم می سازد. اکسس یک بانک اطلاعاتی رومیزی است، به این معنی که شما قادر خواهید بود بدون نیاز به برنامه های ویژوال ( مانند 
Visual Basic
) کادرهای محاوره ای برای ارتباط با بانک اطلاعاتی در اختیار داشته باشید و حتی گزارش تهیه نمایید. در این فصل به صورت مختصر با این نرم افزار قدرتمند آشنا می شویم. 
ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید
1-1 نحوه انتخاب ایجاد یک بانک اطلاعاتی
قبل از ایجاد جداول بانک اطلاعاتی و وارد نمودن داده ها ، باید یک فایل بانک اطلاعاتی ایجاد کنید . بانک اطلاعاتی فقط یک فایل محفظه است . تمامی شی ء های بانک اطلاعاتی مانند جداول ، فُرم ها و گزارشها را نگه

می

دارد . دو گزینه برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید در اختیار دارید؛ می توانید یک بانک اطلاعاتی خالی را بصورت دستی ایجاد کنید یا یک بانک اطلاعاتی را بر اساس یک الگوی بانک اطلاعاتی ایجاد نماید . 
ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید بر اساس یک الگو بدین معنی است که از ویزارد 
Database
استفاده خواهید کرد که نه تنها فایل بانک اطلاعاتی جدید را ایجاد می کند بلکه در رابطه با ایجاد سریع جداول ، فُرم ها و سایر شی های بانک اطلاعاتی شما را کمک می کند . 
ایجاد یک بانک اطلاعاتی بصورت دستی یا از طریق یکی از الگوهای بانک اطلاعاتی به نیازهای شما مربوط می شود . اگر یکی از الگوها با نیازهای شما مطابقت دارد ، بهتر است از این الگو استفاده کنید . برای مثال ، اگر می خواهید یک بانک اطلاعاتی انبارداری ایجاد کنید ، می توانید از الگوی 
Inventory
برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

download
Click Here To Join Adslop
Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back Ebates Coupons and Cash Back BITCOIN BLABK COINS BITCOIN BLABK COINS BITCOIN BLABK COINS Luckygames - Bitcoin Gambling, Dice Game presearch Banner BeFrugal.com Cash Back BeFrugal.com Cash Back BeFrugal.com Cash Back Start Your Free Trial Today!