گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان

گزارش کاراموزی فایل WORDقابل ویرایش در21 صفحه رشته های مهندسی صنعتی مدیریت مدیریت صنعتی 
اهمیت موجودی ها:
درصد قابل توجهی از دارایی ها را موجودی ها تشکیل می دهند از تعداد موجودی، نحوه تهیه انبارداری و ارزیابی از اهمیت خاصی برخوردار است و موجودی ها دارای دو ویژگی مهم هستند که آن را از سایر دارایی ها متمایز می کنند.
ویژگی اول:
مقدار زیادی از منابع واحد تجاری – تولیدی در موجودی ها نهفته است. حدود 15% تا 20% سرمایه شرکت را موجودی ها تشکیل می…

Check Also

کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص

کارآموزی خط تولید شرکت بیسکوئیت گرجی 52 ص نام فایل : کارآموزی خط تولید شرکت …