میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

Jawetz, Melnick, & Adelberg’sMedical Microbiology
Twenty-Seventh Edition
کتاب میکروبیولوژی پزشکی به زبان انگلیسی (ویراست 27 سال 2016)
 
جلد کتاب در تصاویر به نمایش گذاشته شده است.
860 صفحه فایل pdf
مورد استفاده برای دانشجویان پزشکی عمومی، تخصصی، میکروبیولوژی و…….

Check Also

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes دانلود کتاب 2019 Kaplan …