آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز کشش)

آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز کشش)

آزمایشگاه مقاومت مصالح(آز کشش)

 
مقدمه :
مهمترین آزمایش مکانیکی روی مواد آزمون کشش می باشد با استفاده از این آزمایش می توان رفتار الاستیکی و پلاستیکی و قابلیت انعطاف پذیری ماده مشخصی را بررسی نمود .
 
هدف آزمايش:
بررسي رابطه بين تنش و تغيير شكل نسبي ( كرنش) و تعيين تنش هاي تسليم، نهايي و گسيختگي و همچنين بدست آوردن ضريب الاستيسيته(E ) براي نمونه آزمايش هاي موجود در آزمايشگاه. …

Check Also

30 نرم افزار تاسیساتی و برودتی

30 نرم افزار تاسیساتی و برودتی فایل فوق حاوی 30 نرم افزار ویژه گوشی های …