1100 وازه انگلیسی در اخبار با ترجمه فارسی و مثال برای هر کلمه

1100 وازه انگلیسی در اخبار با ترجمه فارسی و مثال برای هر کلمه

1100 وازه انگلیسی در اخبار با ترجمه فارسی و مثال برای هر کلمه

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی
این کتاب مجموعه ۱۵۰۰ لغت کلیدی است که ۴۰۰ لغت آن بدلیل سادگی بیش از حد حذف شده اند. برای تمام این لغات هم ترجمه انگلیسی و هم ترجمه فارسی وجود دارد که در ترجمه فارسی نیز معنی دقیق کلمه (آنگونه که مد نظر منبع بوده) آورده شده است.که با فرمت PDF و در 65 صفحه برایتان آماده شده است. نام کتاب: 1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی نویسنده:مهندس محبوب اخدر تعداد صفحات:65 فرمت کتاب: pdf

 …

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …