کتاب 501 فعل ایتالیایی. صرف افعال به همراه مثال

کتاب 501 فعل ایتالیایی. صرف افعال به همراه مثال

کتاب 501 فعل ایتالیایی. صرف افعال به همراه مثال

کتاب 501 فعل ایتالیایی. صرف افعال به همراه مثال
 
کتاب ۵۰۱ فعل ایتالیایی Italian Verbs که توسط انتشارات بارون Barron’s منتشر شده است راهنمای کامل آموزش افعال زبان ایتالیایی می باشد.
در کتاب ۵۰۱ فعل ایتالیایی سعی شده کلیه افعال مهم، پر کاربرد و اساسی زبان ایتالیایی گرد آوری شود. علاوه بر این افعال دارای معنی انگلیسی و
همچنین صرف در زمان های مختلف می باشد.
در این کتاب برای یادگیری نحوه کاربرد افعال ایتالیایی در جملات نیز مثال هایی از…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …