کتاب پی دی اف 490 فعل عبری در چهار هزار جمله

کتاب پی دی اف 490 فعل عبری در چهار هزار جمله

کتاب پی دی اف 490 فعل عبری در چهار هزار جمله

 کتاب پی دی اف 490 فعل عبری در چهار هزار جمله
 
یک کتاب کمک آموزشی برای تقویت و یادگیری مهمترین افعال زبان عبری در قالب مثال های گوناگون هست.
490 پرکاربرد عبری که برای هر کدوم چندین مثال در جمله زده شده
با ترجمه انگلیسی.

 …

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …