کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه  Vocabulaire expliqué du français

کتاب واژگان فرانسه Vocabulaire expliqué du français

 
این فرهنگ لغت به تمام سوالات و نیازها در سطح متوسط مطالعه زبان فرانسه پاسخ گفته است. “کتاب درسی واژگان فرانسه” مواردی از جمله واژگان روزمره،
 
مورفولوژی (پیشوندها، پسوندها، کلمات مرکب، واژه‌های جدید)، معناشناسی (مترادف‌ها، متضادها، هم‌نام‌ها، هم‌ریشه‌ها)، معارفه‌ها و . را پوشش می‌دهد. تصاویر
 
آموزشی موجود در کتاب به درک بهتر معنای کلمات به خواننده کمک می‌کند.
 
تعداد صفحات: 284 | حجم فایل: 44…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …