کتاب لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

کتاب لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

کتاب لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی

کتاب لغتنامه تصویری 1000 کلمه فرانسوی
 
فراگیران زبان فرانسه، کتاب 1000 لغت در زبان فرانسوی را برای یادگیری کلمات جدید با تصاویر دلپسند موجود در آن، آسان خواهند یافت. این کتاب شامل
فرصت‌های متعددی از ساخت واژگان می‌باشد.
تصاویر جذاب موجود در کتاب مشوق ایجاد ارتباط مستقیم با استفاده از کلمات فرانسوی و موضوعاتی برای یادگیری موثر و طولانی‌مدت می‌باشد.
در انتهای کتاب یک لیست از تمام کلمات انگلیسی-فرانسوی موجود در کتاب، با یک…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …