کتاب صوتی چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم از آیلسا فرانک

کتاب صوتی چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم از آیلسا فرانک

کتاب صوتی چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم از آیلسا فرانک

کتاب صوتی «چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم» از آیلسا فرانک
 
درباره کتاب:بر افکار منفی غلبه کنید. زندگی بهتری برای خود بسازید. برای تغییر زندگی تلاش کنید. احساس خوش داشته باشید. همه ما گاهی اعتماد به نفس‌مان را از دست میدهیم. این کتاب به شما کمک میکند که از شر افکار منفی خلاص شوید و احساس خوش داشته باشید. نویسنده کتاب راه‌حل مقابله با مشکلات را به زبان ساده بیان کرده است. تکنیکهای این کتاب به ما کمک میکند که منفیبافی را از…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …