کتاب صوتی پیام گم گشته از مارلو مورگان

کتاب صوتی پیام گم گشته از مارلو مورگان

کتاب صوتی پیام گم گشته از مارلو مورگان

کتاب صوتی «پیام گم گشته – عرفان بومیان استرالیا» از مارلو مورگان
 
درباره کتاب:
افراد یک قبیله‌ى بیابان‌نشین در استرالیا از یک زن آمریکایى دعوت مى‌کنند تا در سفرى چهار ماهه در بیابان‌ها، آن‌ها را همراهى کند. او در طى ٢۵٠٠ کیلومتر پیاده‌روى با پاهاى برهنه، در صحراى پرفراز و نشیب، شیوه‌ى تازه‌اى براى زندگى و شفاگرى مى‌آموزد که بر میناى حکمت فرهنگى پنج هزار ساله بنا شده است و به دگرگونى عمیق او منجر مى…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …