کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز از دبی فورد

کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز از دبی فورد

کتاب صوتی پاکسازی آگاهی در 21 روز از دبی فورد

کتاب صوتی «پاکسازی آگاهی در 21 روز» از دبی فورد
 
درباره کتاب:
در این کتاب می‌آموزیم که چگونه در بیست و یک روز، گذشته خود را هرچه بوده‌است پاک کنیم و آینده را جایگزین آن سازیم. قصد بر آن است که طی این سفر در بازسازی عرفانی، دگرگونی عاطفی و اتصال مجدد با عمیق‌ترین تمنای وجودمان غوطه‌ ور شویم. این دوره‌ی پاکسازی به ما کمک می‌کند با رها کردن باورها و فرضیات غلط گذشته به رابطه ‌ای ژرف و بی‌نظیر با عشقی بیکران دست…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …