کتاب صوتی نگاه در سکوت از کریشنا مورتی

کتاب صوتی نگاه در سکوت از کریشنا مورتی

کتاب صوتی نگاه در سکوت از کریشنا مورتی

کتاب صوتی «نگاه در سکوت» از کریشنا مورتی
 
درباره کتاب:چگونه می‌توان در کیفیتی ورای اندیشه‌ زندگی و مرگ زیست؟ آیا بین زندگی و مرگ جدایی هست؟ انسانی که هنر زیستن عمیق در بی ‌زمان را آموخته است و ذهنش لحظه‌ به‌ لحظه بر گذشته می‌میرد بر لذت‌ها، دانسته ‌ها، باورها، تضاد ها، تعلقات و بر همه‌ چیزهای حقیرانه ‌ای که با آن این جهان آشفته و پررنج را با انواع تضاد های درونی و بیرونیش آفریده است. از مرگ نمی ‌ترسد و عشق…

Check Also

کتاب صوتی کرانه فعال بی کرانگی از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی کرانه فعال بی کرانگی از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی «کرانه فعال بی کرانگی» …