کتاب صوتی موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز

کتاب صوتی موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز

کتاب صوتی موفقیت نامحدود در 20 روز از آنتونی رابینز

کتاب صوتی «موفقیت نامحدود در بیست روز» از آنتونی رابینز
 
درباره کتاب:
بیست روز از زندگی تان را با آنتونی رابینز همراه شوید و برنامه ای را دنبال نمایید که رابینز برای دستیابی به موفقیتی نا محدود برای تان طراحی نموده است.از نظر رابینز، قدرتمند ترین فرد در دنیا کسی است که روش تغییر مفاهیم را به خوبی آموخته باشد.شما در “موفقیت نامحدود در بیست روز”، سه گام را برای ایجاد تغییری به وسعت یک انقلاب درونی در خود بر می دارید. در هر…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …