کتاب صوتی قهرمان سیستان از حمزه سردادور

کتاب صوتی قهرمان سیستان از حمزه سردادور

کتاب صوتی قهرمان سیستان از حمزه سردادور

کتاب صوتی قهرمان سیستان از حمزه سردادور
 
درباره کتاب:کتاب قهرمان سیستان اثر حمزه سردادور است؛ کتاب با عنوان فرعی قیام اولین سردار ایران در برابر بیگانگان ، سرگذشت یعقوب لیث صفاری را با نثری عامه پسند و در قالب داستان روایت می کند.دختر پری رویی جلوی آینده نشسته گیسوان بلند و مشگین را به طرز دلربایی شانه میزد.خوشگل و زیبا به تمام معنی بود. چشم های سیاه و بادامی آن مه لقا با مژگان های بلند بیک نگاه پیر و جوان را مسحور میکرد. دهان کوچکش با لب…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …