کتاب صوتی قرار بوده تو شاد باشی از نیل دونالد والش

کتاب صوتی قرار بوده تو شاد باشی از نیل دونالد والش

کتاب صوتی قرار بوده تو شاد باشی از نیل دونالد والش

کتاب صوتی «قرار بوده تو شاد باشی» از نیل دونالد والش
 
درباره کتاب:
راهنمایی براي بيداری معنوی، تو يك معلم معنوی هستي، و شايد خودت هم اين را ندانی. اين كتاب توست. اين كتاب به دست خودت، برای تو خلق شده است. شايد اين را هم در حال حاضر نداني، ولي به زودی ‌خواهي دانست… همه ما معلمان معنوي هستيم. نكات خردمندانه و روشنگرانه‌اي كه در اين كتاب بيان شده‌اند نشان مي‌د‌هند هر انساني مي‌تواند در معنويت به مقام استادي برسد. و زندگی…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …