کتاب صوتی فضاهای شفابخش از استر اشترنبرگ

کتاب صوتی فضاهای شفابخش از استر اشترنبرگ

کتاب صوتی فضاهای شفابخش از استر اشترنبرگ

کتاب صوتی «فضاهای شفابخش» از استر اشترنبرگ
 
درباره کتاب:
آیا جهان ما را بیمار می کند؟اگر آنچه در اطراف ما که گیج کننده و ناهنجار به نظر می رسد (مثل رنگ ها و صداهایی که سبب غلیان احساسات می شوند)، بتوانند شیمی سلامت ذهن را خدشه دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط، قدرتِ «شفابخشی» داشته باشند؟ این سوالی است که دکتر «استراشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می کند و نگاهی تحسین برانگیز به ذهن و تن ، دریافت و فضا می…

Check Also

کتاب صوتی کرانه فعال بی کرانگی از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی کرانه فعال بی کرانگی از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی «کرانه فعال بی کرانگی» …