کتاب صوتی علم ثروتمند شدن از والاس وتلز

کتاب صوتی علم ثروتمند شدن از والاس وتلز

کتاب صوتی علم ثروتمند شدن از والاس وتلز

کتاب صوتی «علم ثروتمند شدن» از والاس وتلز
 
درباره کتاب:
با خواندن این کتاب متوجه می شوید که علمی به نام علم ثروت اندوزی وجود دارد که همانند علوم ریاضی و جبر، علمی دقیق است. قوانین خاصی فرایند دست یابی به ثروت را هدایت می کنند که به محض اینکه شما و یا هر مرد و زنی که این قوانین را فراگرفته و به کار ببندد، با دقتی ریاضی وار ثروتمند می شود.شما کاملا حق دارید که ثروتمند باشید، زیرا در جهانی زندگی می کنید که فراوانی و ثروت، جزو طبیعت و…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …