کتاب صوتی عقاید یک دلقک از هاینریش بل

کتاب صوتی عقاید یک دلقک از هاینریش بل

کتاب صوتی عقاید یک دلقک از هاینریش بل

کتاب صوتی «عقاید یک دلقک» از هاینریش بل
 
درباره کتاب:
رمان عقاید یک دلقک یکی از قوی ترین داستان های عشقی ادبیات جهان به شمار می رود. دلقک قادر است حقایق تلخ را با حرکات و کلمات ملموس کند و به زبان بیاورد و امید ها، شادی ها و دردهایش را زیر نقاب این صورتک سفید پنهان کند.
این کتاب دربارهٔ دلقکی به نام هانس شنیر است که معشوقه‌اش او را ترک کرده. هانس به همین دلیل دچار افسردگی شده و مرض‌های همیشگی‌ اش، مالیخولیا و سردرد تشدید…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …