کتاب صوتی صفات بایسته ی یک رهبر از جان مکسول

کتاب صوتی صفات بایسته ی یک رهبر از جان مکسول

کتاب صوتی صفات بایسته ی یک رهبر از جان مکسول

کتاب صوتی «صفات بایسته ی یک رهبر» از جان سی مکسول
 
درباره کتاب:
این کتاب شامل 21 فصل و موضوع در مورد 21 صفت مشترک رهبران و راهبران بزرگ دنیاست. نویشنده ی این کتاب، جان سی ماکسول سالهای زیادی رو صرف تحقیق در زمینه ی رهبری سازمانی و تجاری کرده است و در این زمینه از افراد سرشناس دنیای مدیریت به حساب می آید . کتاب فوق با بررسی جزیی 21 صفت مشترک رهبران تصویر بسیار کاملی از چگونگی شکل دادن عادات رهبران به شما خواهد داد. در این مجموعه سعی شده…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …