کتاب صوتی روش کنترل ذهن از خوزه سیلوا

کتاب صوتی روش کنترل ذهن از خوزه سیلوا

کتاب صوتی روش کنترل ذهن از خوزه سیلوا

کتاب صوتی «روش کنترل ذهن» از خوزه سیلوا
 
درباره کتاب:
کتاب کنترل ذهن سیلوا نتیجه و جمع‌بندی آموزش‌های خوزه سیلوا در راستای بهره‌ برداری بیشتر از توانایی ذهن است.با خواندن این كتاب می آموزید كه چگونه از توانایی های ذهنی خود بیشتر استفاده كنید. می توانید قوه تجسم خود را تقویت كنید و به آرمیدگی عمیق دست یابید. موفق می شوید نیروها و توانایی های شگفت آور ذهن خود را تجربه كنید. درمی یابید كه سرشار از آرامش، شادی واعتماد به نفس…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …