کتاب صوتی روان درمانی اگزیستانسیال از اروین یالوم

کتاب صوتی روان درمانی اگزیستانسیال از اروین یالوم

کتاب صوتی روان درمانی اگزیستانسیال از اروین یالوم

کتاب صوتی «روان درمانی اگزیستانسیال» از اروین یالوم
 
درباره کتاب:
کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال تلاشی ست برای شناخت انسان و پویه شناسی درونی اش بر اساس چهار دلواپسی غایی اگزیستانسیال و کاربرد این شناخت در رواندرمانی. این چهار دلواپسی عبارتند از مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. هر کدام از این دلواپسی ها تنش دیالکتیکی را منجر می شود که اضطراب ناشی از این تنش است. روانرنجوری نتیجه ی برخورد نامناسب با این اضطراب است.
 
فرمت: mp3
مدت…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …