کتاب صوتی راهنمای درون از استر هیکس

کتاب صوتی راهنمای درون از استر هیکس

کتاب صوتی راهنمای درون از استر هیکس

کتاب صوتی «راهنمای درون» از استر هیکس
 
درباره کتاب:
کتابی درباره الهامات و ندای درون 
کتاب راهنمای درون از جمله کتاب هایی است که در هر صفحه آن نکته‌ای مهم و آموختنی وجود دارد. مطالب نقل‌ شده در کتاب توسط فردی به نام آبراهام بیان می‌شود. آبراهام را می‌توان از جمله فرشتگان مهربان خداوند دانست که سعی می‌کند مطالبی مهم و اساسی را با زبانی ساده و قابل فهم به ما انتقال می‌دهد. مطالبی که هدف اصلی آن پاسخ به این سوال است که…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …