کتاب صوتی در سینه‌ ات نهنگی می‌تپد از عرفان نظر آهاری

کتاب صوتی در سینه‌ ات نهنگی می‌تپد از عرفان نظر آهاری

کتاب صوتی در سینه‌ ات نهنگی می‌تپد از عرفان نظر آهاری

کتاب صوتی «در سینه‌ ات نهنگی می ‌تپد» از عرفان نظر آهاری
 
درباره کتاب:آنی که در داخل سینه ات پشت سر هم می‌کوبد قلب نمی باشد. ماهی کوچکی می‌باشد که در حال نهنگ شدن است. قلب‌ها تمامی نهنگانند در شوق اقیانوس بی‌کران. ولی چه کسی است که باور نماید که داخل سینه‌اش نهنگی در حال تپیدن است.» عرفان نظر آهاری برای آنهایی که ادبیات را دوست دارند اسمی آشنا می‌باشد . او از همان آغاز کارهایش در خصوص ادبیات با نگاشته‌ها و…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …