کتاب صوتی در آغوش نور (غرق در نور) از بتی جین ایدی

کتاب صوتی در آغوش نور (غرق در نور) از بتی جین ایدی

کتاب صوتی در آغوش نور (غرق در نور) از بتی جین ایدی

کتاب صوتی «در آغوش نور» از بتی جین ایدی
 
درباره کتاب:
این کتاب داستان واقعی تجربه نزدیک به مرگ خانم بتی جین ایدی هست. ایشان بعد از یک عمل جراحی به دلیل خونریزی زیاد برای دقایقی دچار مرگ فیزیکی میشن و قدم به ابعاد دیگری از هستی می گذارند و بعد روحشان باز گردانده می شود تا تجربیات و خردی که به او از جانب شعور کل و اساتید روحانی منتقل شده است، در دنیا منتشر کند. دانشی پیرامون علت پیدایش هستی و پاسخی به سوالاتی که در ذهن اغلب ما هست…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …