کتاب صوتی دختر پنهانم از النا فرانته

کتاب صوتی دختر پنهانم از النا فرانته

کتاب صوتی دختر پنهانم از النا فرانته

کتاب صوتی «دختر پنهانم» از النا فرانته
 
درباره کتاب:«بر اين باورم كه كتاب‌ها وقتی منتشر شدند ديگر نيازی به نويسنده‌شان ندارند. اگر چيزی برای گفتن داشته باشند، دير يا زود خواننده خود را پيدا مي‌كنند، وگرنه خواننده‌ای نخواهند داشت.» اين جمله‌ای است از النا فرانته، نويسنده‌ای رازآلود كه شهرت براي او مهم نيست اما آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه مي‌شوند و در تيراژهاي ميليونی به فروش مي‌رسند و در عين ناشناس…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …