کتاب صوتی خاطرات یک مغ از پائولو کوئلیو

کتاب صوتی خاطرات یک مغ از پائولو کوئلیو

کتاب صوتی خاطرات یک مغ از پائولو کوئلیو

 
کتاب صوتی «خاطرات یک مغ» از پائولو کوئلیو
 
درباره کتاب:
پائولو کوئلیو، خالق رمان شگفت انگیز کیمیاگر، در سال 1986، سفری را به سوی سانتیاگوی کمپوستلا آغاز کرد که به شکوفایی روانی او انجامید و راهی را به سوی او گشود که بعدها میلیون ها خواننده اش را نیز در آن با خود همراه کرد. کتاب خاطرات یک مغ، داستانی بر اساس مکاشفات این نویسنده در این سفر است. کسی که از پس حکمت می شتابد، به راهی برای دست یافتن به رویایش نیاز دارد. روان انسان با جست…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …