کتاب صوتی جدایی معنوی از دبی فورد

کتاب صوتی جدایی معنوی از دبی فورد

کتاب صوتی جدایی معنوی از دبی فورد

کتاب صوتی «جدایی معنوی» از دبی فورد
 
درباره کتاب:
کتاب جدایی معنوی اثر دبی فورد مرهمی است برای قلب‌های شکسته پس از جدایی و راهنمایی ویژه که به شما کمک می‌کند زخم‌های خود را التیام بخشید و دوباره شهامت عاشق شدن پیدا کنید.
آیا پایان ازدواج می‌تواند شروع یک زندگی دوباره و بازستاندن رؤیاهایتان باشد؟ اگر فکر می‌کنید پاسخ این سؤال می‌تواند بله است، این کتاب شماست.
فورد در صفحات این کتاب راهکارهایی به شما یاد می‌دهد که…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …