کتاب صوتی تو همانی که می‌ اندیشی از جیمز آلن

کتاب صوتی تو همانی که می‌ اندیشی از جیمز آلن

کتاب صوتی تو همانی که می‌ اندیشی از جیمز آلن

کتاب صوتی «تو همانی که می‌ اندیشی» از جیمز آلن
 
درباره کتاب:
تو همانی که می‌اندیشی نزدیک صد سال تمام کتابی پرفروش بوده است. این کتاب با استواری هر چه تمام‌تر به اثبات رسانده است که با وجود جثه‌ی کوچکش در زمینه‌ی تحول خویشتن یا خودیاری، ابزاری نیرومند بوده است. شاید به این دلیل که همواره می‌توان حقیقت را به زبانی ساده گفت اما چون حقیقت بر زبان آید تاثیرش شگفت و شگرف و ژرف خواهد بود.

این کتاب مختصر (که حاصل تامل و تجربه…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …