کتاب صوتی افسانه های قدرت از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی افسانه های قدرت از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی افسانه های قدرت از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی «افسانه های قدرت» از کارلوس کاستاندا
 
درباره کتاب:
کتاب افسانه‌های قدرت چهارمین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، ادامه‎ روایت مستند او از برخوردش با دُن خوآن و دُن خِنارو، دو پیر دانای سرخپوست است که او را وارد طریق معرفت می‌ کنند.
در این کتاب دُن خوآن، کاستاندا را با دنیای ساحران آشنا می‌سازد. افسانه‌های قدرت از کتاب‌ های قبلی کاستاندا فراتر می‌رود.
نویسنده با زبردستی و مهارت بسیار شخصیت‌ ها…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …