کتاب صوتی آفرینش فراوانی 21 روز مدیتیشن از دیپاک چوپرا

کتاب صوتی آفرینش فراوانی 21 روز مدیتیشن از دیپاک چوپرا

کتاب صوتی آفرینش فراوانی 21 روز مدیتیشن از دیپاک چوپرا

کتاب صوتی «آفرینش فراوانی – 21 روز مدیتیشن» از دیپاک چوپرا
 
درباره کتاب:
چه چیز را در زندگی خود بیشتر دوست دارید؟ آیا فکر می کنید این امکان وجود دارد که زندگی خود را در بیست و یک روز تغییر دهید؟ هر آنچه را که می خواهید (عشق بیشتر، شادی، ثروت و … ) می تواند از طریق «آفرینش فراوانی» برای شما باشد. جوانی، داشتن پوست صاف و محکم نیست، بلکه داشتن روحی عمیق است.راه خود را به منبع همیشه حاضر و بی پایان انرژی و سبکبالی درونتان…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …