پاورپوینت تداوم خشكسالي در استان هرمزگان

پاورپوینت تداوم خشكسالي در استان هرمزگان

پاورپوینت تداوم خشكسالي در استان هرمزگان

فرمت فایل:پاورپوینت
قابلیت ویرایش:دارد
تعداد اسلاید:28 اسلاید
بعضی اسلاید:
 •شاخصهای خشکسالی استان هرمزگان :
میزان کاهش بارندگی نسبت به میانگین نرمال üمقدار و نوع بارش در نوبتهای بارندگی ( ميزان ، مدت زمان و شدت بارش) تعداد منابع آبی خشک شده ( چاه –قنات – چشمه) و میزان کاهش جریانهای دائمی آب . üمیزان کاهش تولیدات زراعی ، باغی و دامی(عدم کشت،کاهش سطوح باغات،تلفات دام)
وضعیت مراتع ومیزان کاهش ظرفیت آن . üطرحهای مطالعاتی…

Check Also

  اخلاق مديريت      

  اخلاق مديريت       اخلاق مديريت پاورپوینت اخلاق مديريت اخلاق مديريت چیست؟ رشته مدیریت رشته اخلاق …