پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید: 25 اسلاید
بعضی اسلایدها:
 •نحوه محاسبه وتعیین حقوق وظیفه وراث:
•حقوق وظیفه وراث ازتاریخ یک روز بعداز فوت مستخدم برقرارمی گردد. •درمورد مستخدمین موضوع ماده 81(اصلاحی )قانون استخدام کشوری
باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور چنانچه مستخدم شاغلی فوت نمایددرتاریخ فوت بازنشسته تلقی وحقوق بازنشستگی وی باتوجه به مقررات موضوعه وروش موردعمل درباره محاسبه حقوق بازنشستگی…

Check Also

  اخلاق مديريت      

  اخلاق مديريت       اخلاق مديريت پاورپوینت اخلاق مديريت اخلاق مديريت چیست؟ رشته مدیریت رشته اخلاق …