مجموعه کتاب های Korean Grammar in Use (آموزش زبان کره ای)

مجموعه کتاب های Korean Grammar in Use (آموزش زبان کره ای)

مجموعه کتاب های Korean Grammar in Use (آموزش زبان کره ای)

مجموعه کتاب های Korean Grammar in Use
– آموزش قواعد زبان کره ای
– سه کتاب در سه سطحِ مبتدی، متوسط و پیشرفته
– با تمرین های مختلف
– تعداد کل صفحات کتاب ها: 1084
 
تصاویری از کتاب ها:

 

 

 
 …

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …