مجموعه کتاب های 5 جلدی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و خرد سالان Oxford Phonics World

مجموعه کتاب های 5 جلدی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و خرد سالان Oxford Phonics World

مجموعه کتاب های 5 جلدی آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و خرد سالان Oxford Phonics World

 
مجموعه کتاب های آموزرشی « Oxford Phonics World » نخستین گام برای ورود به یک ماجراجویی جذاب و یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان است.
 
 

مجموعه کتاب های « Oxford Phonics World » یکی از منابع بسیار عالی و جدید برای آموزش اصوات زبان انگلیسی به کودکان است که در 5 سطح مختلف عرضه می گردد. این کتاب یک مکمل آموزشی درجه یک است که با تمرین ها و مثال های متعدد و جذاب کودکان را حسابی سرگرم و مشغول یادگیری کرده و نوید یک دوره آمورشی بسیار مهیج و کارآمد…

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …