مجموعه کتاب های صوتی آشنایی با فیلسوفان (سقراط – افلاطون – ارسطو)

مجموعه کتاب های صوتی آشنایی با فیلسوفان (سقراط - افلاطون - ارسطو)

مجموعه کتاب های صوتی آشنایی با فیلسوفان (سقراط – افلاطون – ارسطو)

مجموعه کتاب های آشنایی با فیلسوفان
 
شامل سه کتاب صوتی:
– آشنایی با سقراط
– آشنایی با افلاطون
– آشنایی با ارسطو
 
نویسنده: پل استراترن
توضیحات:آشنایی با فیلسوفان مجموعه ای از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی نامه ای ،افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …