دیکشنری فارسی دری به فارسی ایرانی

دیکشنری فارسی دری به فارسی ایرانی

دیکشنری فارسی دری به فارسی ایرانی

دیکشنری فارسی دَری به فارسی ایرانی
شامل تمام لغاتی که در فارسی افغانستان با فارسی ایران متفاوت هستند
 
________________________________________________
فرمت: Pdf
تعداد صفحات: 195
 …

Check Also

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book

کتاب معلم Happy Street 1 New Edition Teachers Book کتاب معلم Happy Street 1 New …