دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی جلد 1 و 2 حمزه گنجی

دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی جلد 1 و 2 حمزه گنجی

دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی جلد 1 و 2 حمزه گنجی

سرفصل های کتاب روانشناسی عمومی :
فصل ۱ :تعریف , تاریخچه , مکتبها , رشته ها , روشهای تحقیق و زمینه های مور مطالعه روان شناسیفصل ۲ : شرطی شدن و یادگیریفصل ۳ : عوامل موثر بر رفتار : توارث و محیطفصل ۴ : هوشفصل ۵ :حافظه و فراموشیفصل ۶ : ناکامی و تعارضفصل ۷ : احساس و ادراکفصل ۸ : انگیزشفصل ۹ : هیجانفصل ۱۰ :شخصیتفصل ۱۱ : اختلالهای رفتاریفصل ۱۲ : پایه های زیستی
شامل جلد 1 و 2…

Check Also

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

کتاب کامل روانشناسی رشد لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی (جلد 1) ویژه کنکورهای کارشناسی …