ترک خود ارضایی با فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان

ترک خود ارضایی با فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان

ترک خود ارضایی با فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان

من به کمک همکارانم برای شما یک فایل هیپنو تراپی پنهان آماده کردم که مطمئنم به لطف خالق مهربان به شما کمک میکنه که برای همیشه از شر این عادت زشت و بیماری خودارضايي راحت بشید. ( هیپنوتراپی پنهان یکی از روش های اثبات شده علمی است که حاوی عبارات تلقینی و تأکیدی پنهان است. این روش در دنیا به نام Subliminal Massages شناخته شده است. عبارت های پنهان این فایل ها، از فیلتر ضمیر خودآگاه شما را عبور کرده و مستقیم وارد ناخودآگاه شما می شود و چون شما پیامی را به صورت…

Check Also

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری امیر فرمانبر- بهروز رضاسروش- داود کریم‌زادگان مقدم  … جزئیات …